1
00:00:00,047 --> 00:00:01,548
V minulých dieloch :

2
00:00:01,550 --> 00:00:02,549
No tak, už skoro rok

3
00:00:02,551 --> 00:00:03,383
sme spolu.

4
00:00:03,385 --> 00:00:05,218
Chcem byť s tebou, Matte.

5
00:00:05,220 --> 00:00:06,553
Je tu niečo, čo by ste mali vidieť.

6
00:00:06,555 --> 00:00:07,888
Donnie je mŕtvy.

7
00:00:07,890 --> 00:00:09,990
Loman ho zabil v sebaobrane.

8
00:00:09,992 --> 00:00:11,825
Vnútorné sa stará o svoje.

9
00:00:11,827 --> 00:00:13,160
Rovnako ako my.

10
00:00:13,162 --> 00:00:16,163
Je prostitútka a hovorí,
že ju volá Harlee.

11
00:00:16,165 --> 00:00:17,197
Kam to chceš?

12
00:00:17,199 --> 00:00:18,331
Myslím, že do spálne.

13
00:00:18,333 --> 00:00:19,499
Komu patríš, Harlee?

14
00:00:19,501 --> 00:00:20,800
Ty si môj šéf.

15
00:00:20,802 --> 00:00:22,469
Čo presne chceš?

16
00:00:22,471 --> 00:00:23,470
Môžem ho použiť
ako skorumpovaného policajta.

17
00:00:23,472 --> 00:00:24,804
S čím si súhlasil?

18
00:00:26,642 --> 00:00:27,974
Zaujímavé jedálenské náradie.

19
00:00:27,976 --> 00:00:29,476
Ste mimo svoj rajón, drahá.

20
00:00:29,478 --> 00:00:30,810
Mafia nie je vaším cieľom.

21
00:00:30,812 --> 00:00:32,812
- Zásah, detektív.
- Tak kto to je?

22
00:00:32,814 --> 00:00:34,214
Čo je to za príležitosť?

23
00:00:34,216 --> 00:00:36,149
Podpísal si už Bianchiho papiere?

24
00:00:36,151 --> 00:00:37,651
Ak by si mohol zrušiť obvinenia...

25
........