1
00:00:57,016 --> 00:00:59,602
<i>Chrám sv. Petra,</i>

2
00:00:59,686 --> 00:01:04,399
<i>triumf architektury.
Zázrak designu.</i>

3
00:01:04,482 --> 00:01:07,861
<i>Stvořený v období italské renesance</i>

4
00:01:07,986 --> 00:01:11,698
<i>mužem jménem Michelangelo.</i>

5
00:01:11,781 --> 00:01:15,827
<i>A dokonce i dnes,
v době vědeckých zázraků...</i>

6
00:01:15,910 --> 00:01:18,913
<i>je zdrojem úžasu.</i>

7
00:01:19,038 --> 00:01:22,417
<i>Cíl obdivu pro ty,
kteří minulý rok...</i>

8
00:01:22,500 --> 00:01:25,086
<i>se shromáždili v Římě
ze všech koutů světa</i>

9
00:01:25,211 --> 00:01:30,800
<i>aby si připomenuli čtyřsté
výročí úmrtí jeho projektanta.</i>

10
00:01:30,884 --> 00:01:35,054
<i>A nedaleko ve Vatikánu,
Sixtinská kaple :</i>

11
00:01:35,138 --> 00:01:40,143
<i>sídlo nejvíce oslavovaných
fresek v historii malby.</i>

12
00:01:40,226 --> 00:01:44,814
<i>Práce umělce který
nechtěl maloval.</i>

13
00:01:44,898 --> 00:01:50,111
<i>Michelangelo se narodil roku 1475
v toskánské vesnici Caprese,</i>

14
00:01:50,236 --> 00:01:53,406
<i>kde jeho otec byl starostou.</i>

15
00:01:53,490 --> 00:01:57,494
<i>V rodině Buonarroti byli také vojáci,
ale nikdy umělec.</i>

16
00:01:57,577 --> 00:02:02,457
<i>Michelangelo vyšlehl ze svého odkazu
jako nečekaný plamen.</i>

17
00:02:04,667 --> 00:02:10,256
<i>Zde v Settignano studoval
základy sochařské techniky.</i>

18
00:02:10,340 --> 00:02:14,886
<i>Nejprve obyčejný kámen, pak mramor,</i>

19
00:02:14,969 --> 00:02:17,764
<i>"kámen světla",
jak jej nazývali Řekové,</i>

20
00:02:17,889 --> 00:02:22,268
<i>učil se objevovat jeho nedostatky,
zkoušet jeho možnosti.</i>

21
00:02:23,603 --> 00:02:26,606
<i>To byly pro studenta základy.</i>

22
00:02:29,859 --> 00:02:33,279
........