1
00:01:40,736 --> 00:01:46,001
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:46,864 --> 00:01:52,085
V říjnu roku 1961 ruští vojáci
obsadili Berlín.

3
00:01:52,185 --> 00:01:58,151
Rusko, Rakousko a Francie se připravují
konečně vypořádat s Fridrichem.

4
00:01:58,271 --> 00:02:02,309
Ale carevna Alžběta
je zase vážně nemocná.

5
00:02:02,409 --> 00:02:06,110
Evropští vůdci ví, že Prusko by brzy
mohlo získat důležitého spojence

6
00:02:06,128 --> 00:02:11,942
v dědici ruského trůnu
Petru Fjodorovičovi.

7
00:02:12,062 --> 00:02:16,038
Petrohrad, paláci carevny
Alžběty, prosinec roku 1761

8
00:02:17,738 --> 00:02:21,812
Pane náš, Ježíši Kriste, synu Boží,
chraň služebnici tvojí Alžbětu.

9
00:02:21,912 --> 00:02:25,116
Postav ji na nohy z tohoto lůžka,
smiluj se, Pane.

10
00:02:25,236 --> 00:02:27,924
Zavolejte prince Holštýnského.

11
00:02:28,044 --> 00:02:30,519
Co se děje, má lásko?

12
00:02:33,417 --> 00:02:35,714
Karle Auguste.

13
00:02:39,663 --> 00:02:42,094
Pamatujete na mě?

14
00:02:42,909 --> 00:02:44,953
Karle Auguste.

15
00:02:47,022 --> 00:02:49,856
Pamatujete, jak jsme tancovali?

16
00:02:49,976 --> 00:02:51,775
Menuet.

17
00:02:54,466 --> 00:02:56,999
Byla to zábava.

18
00:02:59,611 --> 00:03:03,842
Ale pak, když byl čas
nasadit si prstýnky,

19
00:03:05,592 --> 00:03:08,195
jste padl mrtvý.

20
00:03:09,265 --> 00:03:13,169
Ležel jste tam na zemi,
oči otevřené

21
00:03:13,289 --> 00:03:16,723
se slabým úsměvem na rtech.

22
00:03:20,492 --> 00:03:24,496
Čemu jste se smál, Karle Auguste?

23
........