1
00:00:02,460 --> 00:00:05,500
<font color=#00FFFF>Digimon tři
3x07 – Rozhodnutí, 3. část</font>

2
00:01:36,130 --> 00:01:39,570
Říkáš, že musíš dospět?

3
00:01:40,470 --> 00:01:41,790
Ty zbabělče!

4
00:01:56,360 --> 00:01:59,090
Viděla jsem tě v novém světle.

5
00:01:59,090 --> 00:02:00,510
Co prosím?

6
00:02:00,510 --> 00:02:01,990
Kvůli Joeovi.

7
00:02:02,830 --> 00:02:06,000
Ne, že nepřišel
le že jsi řekl, že "nemohl".

8
00:02:09,330 --> 00:02:12,480
Joe možná hledá řešení.

9
00:02:12,480 --> 00:02:14,960
Taii, proč si s Joem nepromluvíš?

10
00:02:15,510 --> 00:02:16,610
Nech to být.

11
00:02:17,000 --> 00:02:18,360
Taii...

12
00:02:18,680 --> 00:02:21,370
Jsou věci,
s kterými teď nechce smířit.

13
00:02:21,390 --> 00:02:25,870
Nechce smířit? Třeba,
že je jedním z digivyvolených?

14
00:02:26,060 --> 00:02:30,190
Když s ním promluvím,
možná se s tím smíří.

15
00:02:30,730 --> 00:02:32,550
- Ty taky?
- Co?

16
00:02:33,110 --> 00:02:35,130
Existuje něco,
s čím se ty nechceš smířit?

17
00:02:38,200 --> 00:02:40,680
Proto nemluvíš s Mattem?

18
00:02:43,870 --> 00:02:45,640
Běž už spát.

19
00:03:06,430 --> 00:03:07,740
Joe?

20
00:03:08,550 --> 00:03:09,910
Potřebuješ něco?

21
00:03:10,140 --> 00:03:13,920
Tady máš, půlnoční svačinka!
Přidal jsem tam vejce!

22
00:03:14,190 --> 00:03:15,550
Ty jsi vždycky tak milý.

23
00:03:15,550 --> 00:03:17,690
Moc toho nezmůžu.

........