1
00:00:51,300 --> 00:00:56,000
Keby mi bolo súdené zachrániť život,
vďaka všetkým za to.

2
00:00:56,010 --> 00:01:01,000
Ale možno je v mojich silách
aj život vziať.

3
00:01:01,010 --> 00:01:06,000
Táto obrovská zodpovednosť si vyžaduje
veľkú pokoru a skromnosť.

4
00:01:06,010 --> 00:01:11,000
Predovšetkým sa nesmiem hrať na Boha.

5
00:01:11,010 --> 00:01:15,000
HIPPOKRATOVA PRÍSAHA

6
00:01:15,010 --> 00:01:20,000
PRÍSAHA

7
00:01:22,375 --> 00:01:24,125
Ďalší.

8
00:01:29,333 --> 00:01:30,750
Ďalší.

9
00:01:37,500 --> 00:01:39,167
Priblížiť.

10
00:01:42,167 --> 00:01:44,583
-Dóri.
-Áno?

11
00:01:45,167 --> 00:01:47,000
Aneuryzma v aorte?

12
00:01:47,750 --> 00:01:49,833
Áno, vyzerá to tak.

13
00:01:50,042 --> 00:01:52,310
Budeme operovať s otvoreným srdcom?

14
00:01:52,333 --> 00:01:55,000
Nie, rozšírim koronárnu artériu.

15
00:01:55,208 --> 00:01:56,917
Katéter.

16
00:01:57,125 --> 00:01:58,940
Chceš to risknúť?

17
00:01:58,958 --> 00:02:00,083
3,5 katéter.

18
00:02:00,292 --> 00:02:01,375
Finnur.

19
00:02:02,458 --> 00:02:06,750
-Nie som si istý.
-Bez obáv, všetko pod kontrolou.

20
00:02:07,000 --> 00:02:10,250
-Desinový, alebo dvanásťkový balónik?
-Dvanásťkový.

21
00:02:20,708 --> 00:02:22,875
Pomôž mi s tým sivákom.

22
00:02:23,083 --> 00:02:26,042
Pokojne, pokojne...

23
00:02:32,417 --> 00:02:35,000
Kľud, kľud...

24
00:02:42,167 --> 00:02:44,917
........