1
00:02:03,022 --> 00:02:07,516
Faiziho príbeh začal ešte
predtým ako sa narodil.

2
00:02:56,009 --> 00:02:56,532
Naozaj?

3
00:02:58,945 --> 00:02:59,969
Chvála Bohu!

4
00:03:03,616 --> 00:03:05,413
Konečne budem mať syna.

5
00:03:06,753 --> 00:03:08,118
Bude to pekný chlapec.

6
00:03:10,456 --> 00:03:12,048
Pokrstíme ho Faizal.

7
00:03:12,425 --> 00:03:13,756
Budeme mu hovoriť Faizi.

8
00:03:17,030 --> 00:03:20,466
Zdedí všetko čo mám.

9
00:03:23,303 --> 00:03:28,138
Toto je dôvod prečo som povedal, že Faiziho
príbeh začal dávno pred jeho narodením.

10
00:03:42,989 --> 00:03:47,756
Počas týchto 9 mesiacov Abdul Razak
dal Fareede všetko čo len chcela.

11
00:03:48,328 --> 00:03:51,456
V tých dňoch mu bola
najdrahšia na svete.

12
00:03:56,369 --> 00:04:00,271
Nakoniec prišiel dlho
očakávaný deň.

13
00:04:12,352 --> 00:04:13,011
Dievčatko!

14
00:04:21,294 --> 00:04:24,058
Dali jej meno Fathima.

15
00:04:26,199 --> 00:04:28,667
Začali sa pripravovať
na ďalšie dieťa, lebo...

16
00:04:28,768 --> 00:04:31,168
...Abdul Razak chcel
Faiziho čo najskôr.

17
00:04:33,039 --> 00:04:35,667
Tak Fareeda porodila
ďalšie dieťa.

18
00:04:40,546 --> 00:04:41,205
Neplač.

19
00:04:48,655 --> 00:04:50,020
- Chlapec alebo dievča?
- Dievča!

20
00:04:55,561 --> 00:04:58,530
Dali jej meno Fousia.

21
00:05:00,166 --> 00:05:03,135
Do pôrodnice prišla Fareeda
zase o rok.

22
00:05:06,272 --> 00:05:07,000
Dievčatko!

23
00:05:07,473 --> 00:05:08,132
........