1
00:00:06,133 --> 00:00:09,978
Aristotele! Ozvěte se,
tady letka delta, slyšíte mě?

2
00:00:11,647 --> 00:00:14,265
Zůstaň se mnou, Kai.
Zůstaň se mnou, prosím!

3
00:00:15,517 --> 00:00:20,438
Aristotele! Zasáhli nás.
Jsme těžce poškození! Aristotele!

4
00:00:35,149 --> 00:00:38,959
Aristotele!
Nepřítel je přímo nad námi!

5
00:00:49,973 --> 00:00:51,173
Je mi to líto.

6
00:00:52,337 --> 00:00:54,233
<i>Vyhladit!</i>

7
00:01:18,978 --> 00:01:21,577
Nejspíš ti bude trochu špatně.
Prosím, ať není.

8
00:01:22,262 --> 00:01:23,612
Kde je můj bratr?

9
00:01:24,256 --> 00:01:25,956
Zdravím, já jsem Doktor.

10
00:01:26,777 --> 00:01:30,032
Byl hned vedle mě.
Kde je Kai?

11
00:01:31,172 --> 00:01:32,299
Jak jsem se sem dostala?

12
00:01:32,419 --> 00:01:34,810
Zmaterializoval jsem
kolem tebe časovou kapsli

13
00:01:34,930 --> 00:01:37,621
a zachránil tě vteřinu předtím,
než tvá loď explodovala.

14
00:01:37,741 --> 00:01:39,022
Ale klidně si dál breč!

15
00:01:39,261 --> 00:01:40,911
Můj brátr právě zemřel!

16
00:01:41,161 --> 00:01:44,022
Jeho sestra ne, fakt nemáš zač.
Dej tu zbraň pryč.

17
00:01:44,261 --> 00:01:45,222
Nebo co?

18
00:01:45,261 --> 00:01:46,922
Nebo bys mě mohla střelit
a kde bys pak skončila?

19
00:01:47,051 --> 00:01:48,422
U kormidla tvé lodi.

20
00:01:48,461 --> 00:01:51,422
Zemřeš hlady dřív, než najdeš knoflík,
co rozsvěcuje světla. Kdo vůbec jsi?

21
00:01:51,461 --> 00:01:54,318
Poručík Journey Blue ze
Sjednocenného galaktického odporu.

22
00:01:54,438 --> 00:01:57,341
Požaduji, abys mě vzal zpět
na velitelskou loď Aristoteles.
........