1
00:00:02,237 --> 00:00:03,329
Policii, prosím.

2
00:00:05,867 --> 00:00:06,617
Halo?

3
00:00:08,839 --> 00:00:09,539
Ano.

4
00:00:10,959 --> 00:00:13,431
Vím, kdo to udělal.

5
00:00:13,478 --> 00:00:15,078
Kdo to všechno udělal.

6
00:00:15,409 --> 00:00:16,809
Přišel jsem na to.

7
00:00:17,506 --> 00:00:19,501
Ne. Nemůžu mluvit víc nahlas.

8
00:00:19,502 --> 00:00:20,952
Mohli by mě slyšet.

9
00:00:24,831 --> 00:00:25,981
Poslouchejte.

10
00:00:26,498 --> 00:00:27,648
Poslouchejte.

11
00:00:28,456 --> 00:00:29,506
Jsou všude.

12
00:00:31,286 --> 00:00:32,474
Úplně všude.

13
00:00:33,510 --> 00:00:35,010
Byli jsme tak slepí.

14
00:00:43,490 --> 00:00:46,509
<i>Halo, pane?</i>

15
00:00:46,510 --> 00:00:49,489
<i>Jste na bezpečném místě?</i>

16
00:00:49,490 --> 00:00:53,446
<i>Jste zadržován proti své vůli?
Pane?</i>

17
00:01:35,825 --> 00:01:38,573
<b>PLOCHÁ ČÁRA</b>

18
00:01:42,117 --> 00:01:45,342
Můžeš si tu ty věci nechat.
Máme doslova akry místností.

19
00:01:45,462 --> 00:01:48,429
To je v pohodě.
Danny je trochu teritoriální.

20
00:01:48,430 --> 00:01:50,550
Nechce, abych tu měla
byť jen kartáček…

21
00:01:50,575 --> 00:01:54,318
Ale nevadí mu, že to děláme,
což přiznávám, je trochu divné.

22
00:01:54,438 --> 00:01:57,433
Člověk by si myslel, že když má problém
s tím, že si nechávám věci v TARDIS,

23
00:01:57,434 --> 00:02:00,310
tak by měl mít problémy s tím,
že v ní cestuju. Ale nemá, takže…

24
........