1
00:01:40,952 --> 00:01:45,938
V BUDOUCNOSTI SE HRANICE
MEZI LIDMI A STROJI ZAČÍNÁ ZTRÁCET.

2
00:01:46,058 --> 00:01:49,883
POKROK V TECHNOLOGIÍCH
UMOŽNÍ LIDEM,

3
00:01:50,003 --> 00:01:53,685
ABY SI NECHALI IMPLANTOVAT
KYBERNETICKÉ DÍLY.

4
00:01:53,805 --> 00:01:56,912
HANKA ROBOTICS,
SPOLEČNOST FINANCOVANÁ VLÁDOU,

5
00:01:57,032 --> 00:02:01,949
VYVÍJÍ VOJÁKA, KTERÝ HRANICI
POSUNE JEŠTĚ DÁL.

6
00:02:02,069 --> 00:02:07,025
TRANSPLANTACÍ LIDSKÉHO MOZKU
DO ZCELA ROBOTICKÉHO TĚLA

7
00:02:07,145 --> 00:02:10,862
SE SPOJÍ NEJSILNĚJŠÍ
ATRIBUTY ČLOVĚKA A STROJE.

8
00:02:19,831 --> 00:02:21,077
PROJEKT 2571

9
00:02:30,955 --> 00:02:33,124
Úroveň kyslíku klesá.

10
00:02:37,691 --> 00:02:39,512
Funkce mozku normální.

11
00:02:43,823 --> 00:02:46,597
Operaci mozku je možno začít.

12
00:02:52,522 --> 00:02:56,778
Robotické tělo
připraveno na vložení mozku.

13
00:02:59,294 --> 00:03:02,634
Spustit projekt 2571.

14
00:05:23,271 --> 00:05:26,084
Nyní otevři oči.

15
00:05:28,575 --> 00:05:30,064
Ano.

16
00:05:32,111 --> 00:05:33,794
Jsi v bezpečí.

17
00:05:46,417 --> 00:05:48,903
V pořádku, jen se nadechni.

18
00:05:49,847 --> 00:05:50,847
Dýchej.

19
00:05:53,256 --> 00:05:54,256
Dýchej.

20
00:05:56,478 --> 00:05:57,478
Dobře.

21
00:05:58,037 --> 00:05:59,084
Dobře.

22
00:06:02,954 --> 00:06:04,382
Ahoj, Miro.

23
00:06:05,172 --> 00:06:06,872
Jsem doktorka Oueletová.

........