1
00:00:43,600 --> 00:00:45,955
Před dávnými časy,
ve skrytém srdci Francie...

2
00:00:46,440 --> 00:00:50,953
žil krásný mladý princ v nádherném zámku.

3
00:00:54,680 --> 00:00:57,319
Třebaže měl vše, po čem jeho srdce toužilo...

4
00:00:57,480 --> 00:01:00,472
byl princ sobecký a krutý.

5
00:01:00,560 --> 00:01:02,312
Pane, je čas.

6
00:01:02,440 --> 00:01:03,634
Zavedl daně...

7
00:01:03,760 --> 00:01:06,797
Aby mohl zaplnit svůj zámek těmi nejkrásnějšími věcmi.

8
00:01:07,640 --> 00:01:11,679
A své večírky těmi nejkrásnějšími lidmi.

9
00:01:34,280 --> 00:01:36,350
Och, jak božsky

10
00:01:36,440 --> 00:01:39,477
jsou propojeny půvab, hudba a kouzlo.

11
00:01:40,400 --> 00:01:43,870
Poznej slečny tak dychtivé zazářit.

12
00:01:44,040 --> 00:01:49,512
Hledej znamení, které zvýší šance.

13
00:01:49,640 --> 00:01:52,473
Ona bude ta jedinečná.

14
00:01:53,080 --> 00:01:54,638
Jaká to přehlídka.

15
00:01:54,760 --> 00:01:58,309
Jak úchvatné, vzrušující aranžmá.

16
00:01:58,480 --> 00:02:01,313
Každý princ, každý pes má svůj den.

17
00:02:01,440 --> 00:02:05,638
Zpívejme s vášní, chutí, z plných plic.

18
00:02:05,760 --> 00:02:08,115
bez zájmu o svět...

19
00:02:17,440 --> 00:02:18,839
Pak, jedné noci...

20
00:02:19,000 --> 00:02:22,151
na hrad dorazil nečekaný vetřelec...

21
00:02:22,280 --> 00:02:25,670
hledající přístřeší před děsivou bouří.

22
00:02:25,800 --> 00:02:29,395
Jako dar nabídla princi jednu růži.

23
00:02:35,600 --> 00:02:37,591
Znechucen jejím nuzným zjevem...

24
00:02:38,200 --> 00:02:40,509
vyhnal princ ženu ven.

25
00:02:43,920 --> 00:02:47,708
Ale ona ho varovala,
........