1
00:00:00,029 --> 00:00:03,277
<i>V předchozích dílech
jste viděli...</i>

2
00:00:03,324 --> 00:00:04,621
Vysvětlujte, kapitáne.

3
00:00:04,623 --> 00:00:06,121
Věšíme zrádce, pane.

4
00:00:06,123 --> 00:00:07,820
Vypadněte z mého města.

5
00:00:07,822 --> 00:00:09,257
Brzy se do New Yorku vrátím,

6
00:00:09,359 --> 00:00:10,819
až se tak stane,
buďte připraveni.

7
00:00:10,821 --> 00:00:13,619
Žena, jež ukradla srdce
majora Johna Andrého.

8
00:00:13,721 --> 00:00:15,285
Můžete mi ty vlasy
udělat přesně takhle?

9
00:00:15,357 --> 00:00:16,801
Becky, kdo je Philomena?

10
00:00:16,853 --> 00:00:18,851
Andrého zajali.
Musím uprchnout.

11
00:00:18,903 --> 00:00:20,117
Arnold je zrádce, pane.

12
00:00:21,352 --> 00:00:23,683
Budoucnost naší věci
je v ohrožení.

13
00:00:23,685 --> 00:00:26,216
Máme ve městě svého člověka?
... Robert Townsend.

14
00:00:26,218 --> 00:00:28,251
Však já jeho špehy najdu,

15
00:00:28,303 --> 00:00:29,910
a s řevem je
odvleču na šibenici.

16
00:00:47,598 --> 00:00:48,546
Počkej.

17
00:01:30,851 --> 00:01:32,291
To ale byla krasavice, co?

18
00:01:32,357 --> 00:01:34,111
Ne, byla to jedna
z těch mužatek.

19
00:01:34,210 --> 00:01:35,427
Hotová kobyla.

20
00:01:35,995 --> 00:01:38,130
Vedle takovejch pazour by ten
tvůj vypadal jak nudle.

21
00:01:38,329 --> 00:01:40,095
Poddůstojníku Jamesi Kilroyi.

22
00:01:47,810 --> 00:01:50,000
Hej, kam ho vedete?

23
00:01:50,628 --> 00:01:51,937
........