1
00:00:00,100 --> 00:00:04,877
<b>Následující dokument vypráví příběh
procesu Lid versus Larry Henderson</b>

2
00:00:06,166 --> 00:00:10,842
Po zjištění, že existuje šance,
že Summer zabila Margaret,

3
00:00:10,844 --> 00:00:14,725
protože si nepamatuje, co ten
večer dělala, tu byly dvě možnosti.

4
00:00:14,727 --> 00:00:19,242
Mohl jsem Larryho případu pomoci
tak, že bych předvolal jeho dceru,

5
00:00:19,244 --> 00:00:23,444
nebo bych přišel o jedinou dobrou
svědkyni a z případu ji vynechal.

6
00:00:24,266 --> 00:00:27,577
- Larry našel třetí možnost.
- Zabil jsem Margaret!

7
00:00:27,777 --> 00:00:32,221
- Jo!
- Ne.

8
00:00:37,525 --> 00:00:41,786
Jste připraven prohlásit to
před porotou, pane Hendersone?

9
00:00:41,788 --> 00:00:44,298
- Ano! - Ne, není!
- Já to slyšela.

10
00:00:44,300 --> 00:00:46,705
Vy jste to slyšela
a teď to uslyší i porota.

11
00:00:46,707 --> 00:00:49,422
Zvu vás na drink a platím.
Ale nic nóbl, kroťme se.

12
00:00:49,424 --> 00:00:54,442
- To beru, nějak mi vyprahlo.
- Můj klient neuvažuje jasně

13
00:00:54,444 --> 00:00:56,705
a doznal se jen proto,
aby zachránil svou dceru.

14
00:00:56,707 --> 00:00:59,775
Pravda, protože to já jsem
zabila Margaret Hendersonovou.

15
00:00:59,777 --> 00:01:02,109
- Summer! - Summer!
- Co se to krucinál děje?

16
00:01:02,111 --> 00:01:04,664
Lid je ochoten přistoupit
na usmažení dvou Hendersonů.

17
00:01:04,666 --> 00:01:07,442
Tak to teda prr. To já
zabil Margaret Hendersonovou!

18
00:01:07,444 --> 00:01:10,109
- Co to děláte, Dwayne?
- Děláte si ze mě prdel?

19
00:01:10,111 --> 00:01:14,777
Pane Segale, z mého soudu
nebudete dělat nějaký cirkus.

20
00:01:15,101 --> 00:01:16,553
Promiňte, že jdu pozdě.

21
........