1
00:00:01,180 --> 00:00:02,580
V minulých dieloch :

2
00:00:02,600 --> 00:00:04,480
- Čo presne chcete?
- Ak už nemôžete dostať mňa.

3
00:00:04,650 --> 00:00:06,360
Duchovného otca tejto lúpeže,

4
00:00:06,390 --> 00:00:07,830
pozerám sa na to, čo chcem.

5
00:00:08,320 --> 00:00:09,360
- Kde je Linklater?

6
00:00:09,560 --> 00:00:11,510
Ak sa peniaze nevložia na účet do týždňa,

7
00:00:12,320 --> 00:00:14,430
pošleme tieto fotografie federálom.

8
00:00:14,450 --> 00:00:16,470
Miguel, dám ti peniaze,
ktoré som ti sľúbila

9
00:00:16,490 --> 00:00:18,270
a zmizneš.

10
00:00:18,290 --> 00:00:19,870
Vyplatila si ho, aby odišiel?

11
00:00:25,190 --> 00:00:27,580
Pred niekoľkými týždňami ste násilím
vytiahli jedného z mojich spolupracovníkov,

12
00:00:27,600 --> 00:00:30,210
detektíva Donalda
Pompa, von, keď svedčil.

13
00:00:30,230 --> 00:00:32,180
- To je otázka?
- Je nezvestný.

14
00:00:32,200 --> 00:00:33,180
Viac ako tri týždne.

15
00:00:33,200 --> 00:00:34,450
- Donnie je mŕtvy.

16
00:00:34,470 --> 00:00:36,640
Loman ho zabil v sebaobrane.

17
00:00:39,140 --> 00:00:40,120
<i>Nikdy by som neriskoval, čo máme.</i>

18
00:00:40,140 --> 00:00:41,590
<i>Nie pre nič.
Vieš to,</i>

19
00:00:41,610 --> 00:00:43,190
<i>vieš, čo k tebe cítim.</i>

20
00:00:43,210 --> 00:00:45,230
Bol Donnie jediný?

21
00:00:45,250 --> 00:00:46,660
- Čo?

22
00:00:46,680 --> 00:00:48,420
<i>Chcem byť s tebou, Matte.</i>

23
00:00:50,390 --> 00:00:52,470
Tráviš čas s krysou.

24
00:00:55,320 --> 00:00:56,340
........