1
00:00:03,270 --> 00:00:05,188
Volby, které činíme,

2
00:00:05,223 --> 00:00:07,072
to, jak jednáme,

3
00:00:07,107 --> 00:00:09,658
velké i malé chvíle,

4
00:00:10,193 --> 00:00:13,395
to vše z nás činí síly osudu.

5
00:00:13,396 --> 00:00:17,600
<font color=#80FFFF>STAR WARS: Síly osudu
1x05 – Bestie na Základně Echo</font>

6
00:00:19,669 --> 00:00:21,814
R2, mluvila jsem
se všemi na základně

7
00:00:21,854 --> 00:00:23,436
a nikdo Chewieho neviděl.

8
00:00:25,611 --> 00:00:27,632
Myslela jsem,
že tady dole vykopává chodbu.

9
00:00:27,648 --> 00:00:29,532
Nebo by aspoň měl.

10
00:00:35,335 --> 00:00:36,504
Chewie?

11
00:00:39,819 --> 00:00:41,917
No, minimálně to jako on zní.

12
00:00:41,945 --> 00:00:43,118
Pojď.

13
00:00:57,002 --> 00:00:59,044
Chewie, jsi to ty?

14
00:01:02,157 --> 00:01:03,939
To tak vylez, Chewie.

15
00:01:03,969 --> 00:01:05,515
Všechno je v pořádku.

16
00:01:12,095 --> 00:01:13,096
Co je to?

17
00:01:13,106 --> 00:01:15,366
Haló, princezno Leio, já...

18
00:01:15,386 --> 00:01:16,485
Jste tam?

19
00:01:16,501 --> 00:01:18,058
Pana Luka by zajímalo...

20
00:01:28,295 --> 00:01:29,840
Nesmí se to dostat na základnu!

21
00:01:29,850 --> 00:01:32,674
Chewie, R2, zapečeťte dveře!

22
00:01:32,700 --> 00:01:33,915
Já odvedu pozornost.

23
00:01:35,396 --> 00:01:36,477
Běžte!

24
00:01:47,050 --> 00:01:47,882
Chewie!

25
........