1
00:00:11,594 --> 00:00:14,014
<i>Varování pro zaměstnance USRCS </i>

2
00:00:14,014 --> 00:00:18,893
<i>před fyzickým a vizuálním kontaktem</i>
<i>s vězni horší kategorie.</i>

3
00:00:18,893 --> 00:00:23,898
<i>Vězni horší kategorie</i>
<i>od 5035 do 5040, postupujte do místnosti.</i>

4
00:00:24,482 --> 00:00:29,904
<i>Doporučujeme, abyste omezili oční kontakt
s vězni do 10 sekund.</i>

5
00:00:29,904 --> 00:00:34,584
<i>Jakmile budete označeni, jděte doleva
vedlejší místnosti kde obdržíte své příděly.</i>

6
00:00:35,118 --> 00:00:38,580
<i>Zaměstnanci se nikdy nesmí dotazovat</i>
<i>na podrobnosti týkající se výstroje.</i>

7
00:00:38,580 --> 00:00:40,498
<i>Pohyb lidi, jdeme.</i>

8
00:00:40,707 --> 00:00:44,919
<i>Vězenkyně číslo 5040,</i>
<i>Arlen Mae Johnson?</i>

9
00:00:46,004 --> 00:00:47,797
<i>Posaď se tady.</i>

10
00:00:48,798 --> 00:00:50,592
<i>Potřebuji se dostat nad pravé ucho, prosím.</i>

11
00:00:51,885 --> 00:00:56,097
Titulky Audit ( ?° ?? ?°)

12
00:00:59,893 --> 00:01:03,104
<i>Horší kategorie 5039,</i>
<i>můžeš jít.</i>

13
00:01:09,194 --> 00:01:10,987
V pořádku, 5040, můžeš jít.

14
00:01:12,906 --> 00:01:16,493


15
00:01:16,493 --> 00:01:18,119
Ustup.

16
00:01:26,211 --> 00:01:30,382
- Nahlásíš to?
- Je to tady žhavější než ďáblova díra!

17
00:01:30,799 --> 00:01:32,592
Tak rychle do klímy!

18
00:02:23,810 --> 00:02:26,813
POZOR! Za plotem
končí území Texasu

19
00:02:26,896 --> 00:02:29,399
osoby, které jsou za plotem

20
00:02:29,482 --> 00:02:32,485
už nejsou občany
United States of America

21
00:02:32,610 --> 00:02:37,490
a nevztahuje se na ně právo ochrany státu.

22
00:02:37,615 --> 00:02:39,617
Hodně štěstí.

23
00:03:18,615 --> 00:03:21,493
........