1
00:00:03,270 --> 00:00:05,188
Volby, které činíme,

2
00:00:05,223 --> 00:00:07,072
to, jak jednáme,

3
00:00:07,107 --> 00:00:09,658
velké i malé chvíle,

4
00:00:10,193 --> 00:00:13,395
to vše z nás činí síly osudu.

5
00:00:13,396 --> 00:00:18,600
<font color=#0080FF>STAR WARS: Síly osudu
1x06 - Podvodnice</font>

6
00:00:21,425 --> 00:00:23,754
Právě jsem dokončila
obhlídku budovy.

7
00:00:23,779 --> 00:00:25,012
Venku je čisto.

8
00:00:25,028 --> 00:00:27,282
Oceňuji tvou pomoc, Ahsoko.

9
00:00:27,299 --> 00:00:30,464
Ta vyjednávání s Ithorianskou
delegací jsou nesmírně důležitá

10
00:00:30,484 --> 00:00:33,478
a hodně lidí chce,
aby se neuskutečnila.

11
00:00:33,495 --> 00:00:34,255
Víš,

12
00:00:34,266 --> 00:00:36,981
možná by nebylo špatné,
kdyby ses zdržela.

13
00:00:36,994 --> 00:00:38,938
Děkuji, senátorko Amidalo,

14
00:00:38,951 --> 00:00:42,465
ale do politiky
bych se vážně neměla míchat.

15
00:00:46,621 --> 00:00:48,836
Přesto mám jednu otázku.

16
00:00:48,855 --> 00:00:51,166
- Pokud to nevadí?
- Jen se ptej, Ahsoko.

17
00:00:51,179 --> 00:00:53,751
Proč prostíráte s příbory?

18
00:00:53,765 --> 00:00:55,711
Ithoriané je nikdy nepoužívají

19
00:00:55,727 --> 00:00:58,030
a mohli by to
považovat za urážku.

20
00:00:58,176 --> 00:01:00,079
Máš pravdu.

21
00:01:00,095 --> 00:01:02,793
A to jsem byla ve svých
instrukcích velmi specifická.

22
00:01:02,836 --> 00:01:04,155
Promiňte?

23
00:01:04,640 --> 00:01:06,482
Co má tohle znamenat?
........