1
00:00:12,320 --> 00:00:15,410
<i>Preklad a časovanie: belucEn</i>

2
00:00:24,130 --> 00:00:26,350
Za všetkým sú staré rodiny

3
00:00:26,680 --> 00:00:30,390
ako Belmontovci, majú všetku moc

4
00:00:30,640 --> 00:00:32,250
a bojujú medzi sebou.

5
00:00:33,210 --> 00:00:34,420
A kto si to odnesie?

6
00:00:34,870 --> 00:00:35,680
My.

7
00:00:35,900 --> 00:00:36,880
Áno, my!

8
00:00:37,410 --> 00:00:40,190
Pretože na nás nezáleží.

9
00:00:40,260 --> 00:00:41,300
Vieš prečo?

10
00:00:41,970 --> 00:00:43,210
Odkiaľ si?

11
00:00:43,740 --> 00:00:45,710
Nuž, z tvojej tety, ako vravíš.

12
00:00:45,720 --> 00:00:47,370
Pochádzaš zo sračiek.

13
00:00:47,800 --> 00:00:49,210
Ja pochádzam zo sračiek.

14
00:00:49,460 --> 00:00:52,140
Všetci pochádzame zo sračiek.

15
00:00:53,230 --> 00:00:56,390
Každý deň nášho života
makáme, aby sme prežili.

16
00:00:56,560 --> 00:01:01,020
Vďaka nám sú tí
hajzli v teple a majú čo jesť.

17
00:01:01,650 --> 00:01:04,000
Otroci! To sme.

18
00:01:04,480 --> 00:01:08,540
Otroci veľkých rodín a ich hier.

19
00:01:08,630 --> 00:01:09,320
Prepáčte.

20
00:01:09,850 --> 00:01:11,190
Môžem dostať svoje pivo?

21
00:01:11,400 --> 00:01:13,870
Mám pocit, že začínam byť triezvy.

22
00:01:14,110 --> 00:01:15,440
Dobre, dobre.

23
00:01:15,630 --> 00:01:17,560
No najprv ukáž, čím zaplatíš.

24
00:01:23,470 --> 00:01:23,840
Hmm.

25
00:01:30,880 --> 00:01:31,270
........