1
00:00:01,433 --> 00:00:05,561
Mám pocit, jako by nás
někdo sledoval. Tady to je.

2
00:00:06,730 --> 00:00:10,742
Tou chodbou se něco pohybovalo.
Něco je přímo za tebou, Katrino.

3
00:00:11,380 --> 00:00:14,803
Vidím nějaký stín.
Tady něco nehraje, Katrino.

4
00:00:14,827 --> 00:00:17,639
Něco tu máme.

5
00:00:17,663 --> 00:00:20,491
To není možný.
Katrina zmizela.

6
00:00:21,396 --> 00:00:24,747
Katrino?
Katrino?

7
00:00:48,924 --> 00:00:50,643
<i>72 hodin zavřeni</i>

8
00:00:55,736 --> 00:00:57,658
<i>na těch nejstrašidelnějších místech</i>

9
00:00:57,682 --> 00:01:00,223
<i>a hledají průlomové důkazy</i>

10
00:01:04,008 --> 00:01:05,834
<b><i>Paranormal Lockdown s02e03</i></b>

11
00:01:05,858 --> 00:01:09,891
Přepis, překlad a časování:
dom.smrc

12
00:01:12,374 --> 00:01:17,921
<i>Pozemek rodiny Oliverů se rozkládá na
22 hektarech stranou od civilizace</i>

13
00:01:17,945 --> 00:01:21,707
<i>v divoké přírodě podél
řeky Nemasket v Middleborough</i>

14
00:01:21,731 --> 00:01:26,374
<i>v Massachusetts. Tato krajina má
ovšem za sebou děsivou minulost.</i>

15
00:01:26,398 --> 00:01:31,572
<i>Po tisíce let byly tyto lesy domovem
kmene indiánů wampanoag.</i>

16
00:01:31,596 --> 00:01:35,703
<i>Ovšem pak je první kolonisté nakazili
morem a následkem toho</i>

17
00:01:35,727 --> 00:01:37,644
<i>vymřeli celé vesnice.</i>

18
00:01:37,668 --> 00:01:43,037
<i>Poté, co byly vesnice vypáleny koupil
pozemek v roce 1796 loajalista</i>

19
00:01:43,061 --> 00:01:51,728
<i>a doktor Peter Oliver mladší s rodinou.
Avšak rozzuřené davy revolucionářů</i>

20
00:01:51,752 --> 00:01:56,909
<i>donutily rodinu dům opustit a
utéct ze země. Už se nikdy nevrátili.</i>

21
00:01:59,165 --> 00:02:05,274
<i>Ve 40. letech 19. století Earlovi Sproutovi
a jeho ženě zemřeli v domě 3 děti.</i>

22
........