1
00:00:27,341 --> 00:00:29,468
Dobrý večer.

2
00:00:29,543 --> 00:00:32,603
Vždy som si sám prišíval gombíky.

3
00:00:32,679 --> 00:00:34,579
Nejde tu o nostalgiu.

4
00:00:34,648 --> 00:00:39,278
Viete, môj predok bol objaviteľom
gombíkovej diery.

5
00:00:39,353 --> 00:00:41,913
Stalo sa to počas duelu,

6
00:00:41,988 --> 00:00:44,980
hoci jeho súper netušil,
že išlo o duel.

7
00:00:45,058 --> 00:00:48,789
Bohužiaľ, výsledkom
bola mylná predstava,

8
00:00:48,862 --> 00:00:52,354
že gombíková diera by mala byť
na zadnej strane kabáta.

9
00:00:52,432 --> 00:00:54,798
V skutočnosti objav gombíkovej diery

10
00:00:54,868 --> 00:00:57,894
priniesol veľkú úľavu
celému svetu.

11
00:00:57,971 --> 00:01:01,304
Viete, gombík bol objavený
už dávno predtým.

12
00:01:01,375 --> 00:01:06,608
A stovky rokov svet nevedel,
čo si má s ním počať.

13
00:01:11,908 --> 00:01:21,908
MOTÍV

14
00:01:29,169 --> 00:01:30,830
O tom hovorím.

15
00:01:30,904 --> 00:01:34,670
Už od detstva,
boli sme kamoši už od mala.

16
00:01:35,642 --> 00:01:39,100
Nie úplne od mala,
ale dlho.

17
00:01:40,080 --> 00:01:41,479
Tommy!

18
00:01:42,015 --> 00:01:43,846
Si ozajstný kamoš.

19
00:01:45,085 --> 00:01:46,985
Tebe ale žiaria očká.

20
00:01:49,156 --> 00:01:53,718
Roky som ničím nežiaril,
ale budem žiariť.

21
00:01:54,428 --> 00:01:58,262
Jediným zmyslom života
je žiariť a ...

22
00:02:01,168 --> 00:02:03,068
Ďalší vojak padol.

23
........