1
00:00:19,042 --> 00:00:23,242
BOHOVÉ MUSEJÍ BÝT ŠÍLENÍ

2
00:00:42,643 --> 00:00:47,147
<i>Vypadá to jako ráj, ale je to
ta nejzrádnější poušť na světě.</i>

3
00:00:47,355 --> 00:00:48,875
<i>Kalahari.</i>

4
00:00:48,976 --> 00:00:52,076
<i>Po krátkém období dešťů,
tu zůstává mnoho jezírek</i>

5
00:00:52,142 --> 00:00:54,153
<i>a dokonce i řek.</i>

6
00:00:54,462 --> 00:00:59,541
<i>Ale po pár týdnech se voda
vsákne hluboko do kalaharského písku.</i>

7
00:00:59,550 --> 00:01:02,544
<i>Jezírka vyschnou a řeky zmizí.</i>

8
00:01:03,086 --> 00:01:05,838
<i>Na zvadlé, vybělené trávě</i>

9
00:01:06,005 --> 00:01:08,049
<i>se s chutí pasou zvířata.</i>

10
00:01:08,216 --> 00:01:11,594
<i>Ale následujících 9 měsíců
nebude co pít.</i>

11
00:01:11,761 --> 00:01:16,390
<i>Takže většina zvířat odchází
a tráva zůstává nespasena.</i>

12
00:01:17,224 --> 00:01:22,562
<i>Lidé se vyhýbají Kalahari jako moru,
protože člověk potřebuje k životu vodu.</i>

13
00:01:22,729 --> 00:01:26,399
<i>Takže ten nádherný kraj
zůstává neosídlený.</i>

14
00:01:27,225 --> 00:01:31,870
<i>Až na maličké obyvatele Kalahari.</i>

15
00:01:36,909 --> 00:01:41,329
<i>Pohledné, mírné,
drobné a laskavé Křováky.</i>

16
00:01:41,580 --> 00:01:44,958
<i>Kde by ostatní lidé
za pár dní zemřeli žízní,</i>

17
00:01:45,125 --> 00:01:48,795
<i>tam oni v poušti spokojeně žijí.</i>

18
00:01:49,420 --> 00:01:52,548
<i>Vědí, kde hledat kořínky,
brouky a hlízy,</i>

19
00:01:52,715 --> 00:01:55,759
<i>a které bobule a lusky jsou jedlé.</i>

20
00:02:10,815 --> 00:02:13,275
<i>A samozřejmě ví,
jak si opatřit vodu.</i>

21
00:02:13,484 --> 00:02:16,111
<i>Brzy ráno mohou sbírat krůpěje rosy</i>

22
00:02:16,278 --> 00:02:19,948
<i>z listů, které sem pečlivě
předchozí večer nakladli.</i>

........