1
00:00:10,035 --> 00:00:20,035
Časovanie a preklad z odposluchu:
M. M.

2
00:01:10,536 --> 00:01:19,610
Nepochybne nebudeme nikdy môcť
úplne odhaliť tajomstvá života.

3
00:01:19,611 --> 00:01:28,352
Ale aj tak verte, že príde chvíľa,
keď lekár bude panovať nad smrťou,

4
00:01:28,353 --> 00:01:36,360
prinavracajúc život chorému aj
po zastavení všetkých funkcií organizmu.

5
00:01:36,361 --> 00:01:42,365
Samozrejme, netýka sa to
prípadov prirodzených,

6
00:01:42,366 --> 00:01:46,102
ale násilných úmrtí.

7
00:01:46,103 --> 00:01:52,676
Tuná kolegom uvediem
niekoľko klinických prípadov,

8
00:01:52,677 --> 00:01:57,180
- potvrdzujúcich moju teóriu.
- To sú reči!

9
00:01:57,181 --> 00:01:59,515
- Chiméry!
- Fantázia!

10
00:01:59,516 --> 00:02:06,756
A či nenazývali fantastami
veľa našich predchodcov,

11
00:02:06,757 --> 00:02:12,528
ktorých dnes uznávame,
napr. Pasteura alebo Kocha?

12
00:02:12,529 --> 00:02:14,697
- Presne tak.
- Bravo.

13
00:02:14,698 --> 00:02:18,700
Všetkým nám musí ísť hlavne o jedno...

14
00:02:18,701 --> 00:02:21,236
o víťazstvo nad smrťou.

15
00:02:21,237 --> 00:02:24,906
O tom je veľké a chvályhodné
povolanie lekára.

16
00:02:24,907 --> 00:02:32,346
K splneniu tejto misie by lekár
nemal poznať hranice obetavosti.

17
00:02:35,551 --> 00:02:38,686
- Hotový Ofinius!
- Som šokovaný!

18
00:02:38,687 --> 00:02:44,625
Ktovie, či to nie sú
následky toho úrazu... viete...

19
00:02:48,461 --> 00:02:50,565
Gratulujem, pán profesor.

20
00:02:50,566 --> 00:02:54,201
Váš referát zanechal
u všetkých veľký dojem.

21
00:02:54,202 --> 00:02:59,240
Ale myslím si, že vy sa veľmi
nestotožňujete s mojimi teóriami.
........