1
00:00:50,000 --> 00:00:53,417
..:...
7point subtitles

2
00:01:05,417 --> 00:01:11,833
Zápisník smrti je nástroj smrtonoše
na kontrolu délky života smrtelníků.

3
00:01:12,375 --> 00:01:23,875
Před lety, muž zvaný Kira,
způsobil genocidu ve jménu spravedlnosti.

4
00:01:24,042 --> 00:01:32,708
Potěšen Kirovými činy,
vydal Vládce smrti smrtonošům příkaz.

5
00:01:32,958 --> 00:01:40,083
"Najděte Kirova následovníka.
Jemu dejte Zápisník smrti."

6
00:03:34,750 --> 00:03:36,458
"Jak používat Zápisník."

7
00:03:37,000 --> 00:03:42,042
"Každý, jehož jméno je
napsáno do tohoto zápisníku, zemře."

8
00:04:04,917 --> 00:04:06,208
Ohněte ruku.

9
00:04:23,417 --> 00:04:25,250
Jak se cítíte?

10
00:04:29,542 --> 00:04:31,042
Příšerně.

11
00:04:32,875 --> 00:04:35,708
Ale no tak, Vasiliji.

12
00:04:36,208 --> 00:04:38,042
Bude líp.

13
00:04:47,500 --> 00:04:49,375
Nechte mě zemřít.

14
00:04:52,542 --> 00:04:53,375
Vasiliji...

15
00:04:53,667 --> 00:04:56,375
Skončete to, doktore.

16
00:05:09,125 --> 00:05:11,458
Toužím zemřít.

17
00:06:07,583 --> 00:06:11,875
"Odpočívej v pokoji,
Vasiliji Nikitoviči."

18
00:06:57,875 --> 00:06:59,208
Vasiliji.

19
00:07:00,250 --> 00:07:02,375
Slyšíte mě?

20
00:07:28,042 --> 00:07:29,875
To přeci...

21
00:07:32,375 --> 00:07:34,542
není možné...

22
00:08:13,208 --> 00:08:15,542
"Jak používat Zápisník."

23
00:08:16,208 --> 00:08:21,542
"Každý, jehož jméno je
napsáno do tohoto zápisníku, zemře."

........