1
00:00:03,270 --> 00:00:05,188
Volby, které činíme,

2
00:00:05,223 --> 00:00:07,072
to, jak jednáme,

3
00:00:07,107 --> 00:00:09,658
velké i malé chvíle,

4
00:00:10,193 --> 00:00:13,395
to vše z nás činí síly osudu.

5
00:00:13,950 --> 00:00:18,632
<font color=#800040>STAR WARS: Síly osudu
1x08 Problémová odměna</font>

6
00:00:35,396 --> 00:00:36,816
Princezno, zpátky!

7
00:00:38,223 --> 00:00:39,576
Vojáku, pomoc!

8
00:00:45,713 --> 00:00:48,169
Námezdní lovci!
Unesli princeznu.

9
00:00:48,340 --> 00:00:50,334
Je to... barva?

10
00:00:50,968 --> 00:00:53,294
Senátorko Organo,
jsem Sabine Wren.

11
00:00:53,365 --> 00:00:55,264
Poslali mě sem,
abych vás zajala.

12
00:00:55,298 --> 00:00:56,676
Máte tu pásku?

13
00:00:56,708 --> 00:00:58,258
Ano.
Ale musela jsem ji schovat,

14
00:00:58,278 --> 00:01:01,236
aby Imperiálové nezjistili,
že pracuji pro Povstání.

15
00:01:16,275 --> 00:01:19,632
Tady. Jsou tam
umístění imperiálních základen.

16
00:01:19,895 --> 00:01:21,123
Využijte je dobře.

17
00:01:23,735 --> 00:01:26,484
- Co je tohle?!
- IG-88.

18
00:01:26,753 --> 00:01:28,377
Skutečný námezdní lovec.

19
00:01:29,801 --> 00:01:32,558
O tu pásku má asi taky zájem.

20
00:01:32,935 --> 00:01:34,086
Za mnou!

21
00:01:52,328 --> 00:01:54,098
- Princezno!
- Bylo načase!

22
00:01:54,110 --> 00:01:55,638
Zastřelte toho námezdního lovce!

23
00:02:12,735 --> 00:02:15,219
Díky, senátorko...
........