1
00:00:00,031 --> 00:00:01,382
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:01,413 --> 00:00:04,671
- Tvrdíš, že je Sarah naživu?
- Když její komora selhala,

3
00:00:04,718 --> 00:00:07,548
podařilo se mi zachránit
její digitální vědomí.

4
00:00:07,583 --> 00:00:10,104
Můžeš se do jejího světa
neurálně připojit.

5
00:00:10,515 --> 00:00:13,354
- Ty nejsi Tabor.
- Aha, ta amnézie.

6
00:00:13,389 --> 00:00:15,923
Tabor mi o ní říkal.
Adrian Maro, Taborův bývalý asistent.

7
00:00:15,958 --> 00:00:18,993
Vlastně jsme doufali,
že s vámi na chvíli zůstaneme.

8
00:00:21,468 --> 00:00:22,742
Jehla byla otrávená.

9
00:00:23,298 --> 00:00:25,976
Chopte se jeho rodiny
a nejbližších přátel.

10
00:00:26,016 --> 00:00:28,936
Vinni nebo ne,
musí být příkladem.

11
00:00:41,383 --> 00:00:44,023
Přiveďte dva tucty vězňů
do nákladního prostoru.

12
00:00:44,053 --> 00:00:45,853
Ani víc, ani míň.

13
00:00:45,888 --> 00:00:46,968
Jdeme.

14
00:00:47,456 --> 00:00:48,437
Pohyb.

15
00:00:54,263 --> 00:00:56,397
Jděte.

16
00:00:56,432 --> 00:00:58,132
Pohyb. Jděte.

17
00:01:06,308 --> 00:01:10,310
Cesta na Inari-7
potrvá necelé dva dny.

18
00:01:10,345 --> 00:01:12,279
Během té doby
budete vyslýchání

19
00:01:12,314 --> 00:01:15,282
ohledně jakýchkoliv protivládních
činů, kterých jste byli svědky

20
00:01:15,317 --> 00:01:19,269
nebo možných podezřeních týkajících se
loajality vašich sousedů a přátel.

21
00:01:19,324 --> 00:01:20,888
Jsme věrní císaři Ishidovi!

22
00:01:20,923 --> 00:01:24,258
Naši lidé celé generace
........