1
00:00:06,831 --> 00:00:08,182
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:08,213 --> 00:00:11,471
- Tvrdíš, že je Sarah naživu?
- Když její komora selhala,

3
00:00:11,518 --> 00:00:14,348
podařilo se mi zachránit
její digitální vědomí.

4
00:00:14,383 --> 00:00:16,904
Můžeš se do jejího světa
neurálně připojit.

5
00:00:17,315 --> 00:00:20,154
- Ty nejsi Tabor.
- Aha, ta amnézie.

6
00:00:20,189 --> 00:00:22,723
Tabor mi o ní říkal.
Adrian Maro, Taborův bývalý asistent.

7
00:00:22,758 --> 00:00:25,793
Vlastně jsme doufali,
že s vámi na chvíli zůstaneme.

8
00:00:28,268 --> 00:00:29,542
Jehla byla otrávená.

9
00:00:30,098 --> 00:00:32,776
Chopte se jeho rodiny
a nejbližších přátel.

10
00:00:32,816 --> 00:00:35,736
Vinni nebo ne,
musí být příkladem.

11
00:00:48,183 --> 00:00:50,823
Přiveďte dva tucty vězňů
do nákladního prostoru.

12
00:00:50,853 --> 00:00:52,653
Ani víc, ani míň.

13
00:00:52,688 --> 00:00:53,768
Jdeme.

14
00:00:54,256 --> 00:00:55,237
Pohyb.

15
00:01:01,063 --> 00:01:03,197
Jděte.

16
00:01:03,232 --> 00:01:04,932
Pohyb. Jděte.

17
00:01:13,108 --> 00:01:17,110
Cesta na Inari-7
potrvá necelé dva dny.

18
00:01:17,145 --> 00:01:19,079
Během té doby
budete vyslýchání

19
00:01:19,114 --> 00:01:22,082
ohledně jakýchkoliv protivládních
činů, kterých jste byli svědky

20
00:01:22,117 --> 00:01:26,069
nebo možných podezřeních týkajících se
loajality vašich sousedů a přátel.

21
00:01:26,124 --> 00:01:27,688
Jsme věrní císaři Ishidovi!

22
00:01:27,723 --> 00:01:31,058
Naši lidé celé generace
........