1
00:00:13,629 --> 00:00:16,877
<i>V předchozích dílech
jste viděli...</i>

2
00:00:16,924 --> 00:00:18,221
Vysvětlujte, kapitáne.

3
00:00:18,223 --> 00:00:19,721
Věšíme zrádce, pane.

4
00:00:19,723 --> 00:00:21,420
Vypadněte z mého města.

5
00:00:21,422 --> 00:00:22,857
Brzy se do New Yorku vrátím,

6
00:00:22,959 --> 00:00:24,419
až se tak stane,
buďte připraveni.

7
00:00:24,421 --> 00:00:27,219
Žena, jež ukradla srdce
majora Johna Andrého.

8
00:00:27,321 --> 00:00:28,885
Můžete mi ty vlasy
udělat přesně takhle?

9
00:00:28,957 --> 00:00:30,401
Becky, kdo je Philomena?

10
00:00:30,453 --> 00:00:32,451
Andrého zajali.
Musím uprchnout.

11
00:00:32,503 --> 00:00:33,717
Arnold je zrádce, pane.

12
00:00:34,952 --> 00:00:37,283
Budoucnost naší věci
je v ohrožení.

13
00:00:37,285 --> 00:00:39,816
Máme ve městě svého člověka?
... Robert Townsend.

14
00:00:40,418 --> 00:00:41,951
Však já jeho špehy najdu,

15
00:00:42,003 --> 00:00:43,510
a s řevem je
odvleču na šibenici.

16
00:01:02,298 --> 00:01:03,246
Počkej.

17
00:01:47,251 --> 00:01:48,691
To ale byla krasavice, co?

18
00:01:48,757 --> 00:01:50,511
Ne, byla to jedna
z těch mužatek.

19
00:01:50,810 --> 00:01:52,027
Hotová kobyla.

20
00:01:52,595 --> 00:01:54,730
Vedle takovejch pazour by ten
tvůj vypadal jak nudle.

21
00:01:55,129 --> 00:01:56,895
Poddůstojníku Jamesi Kilroyi.

22
00:02:04,810 --> 00:02:06,500
Hej, kam ho vedete?

23
00:02:07,628 --> 00:02:09,187
........