1
00:00:02,104 --> 00:00:07,747
Vypadá to, že tentokrát ti tvůj
odhad nevyjde. Ahoj na pohřbu.

2
00:00:07,747 --> 00:00:12,510
Akara udělá všechno pro to,
aby svého přítele pomstil.

3
00:00:12,510 --> 00:00:16,104
Tak se na to koukej připravit.

4
00:00:16,104 --> 00:00:17,838
Hej!

5
00:00:18,383 --> 00:00:23,015
Ten mrtvý zloděj
se zřejmě upekl zaživa.

6
00:00:23,015 --> 00:00:28,401
Ten druhý není při smyslech.
Nemůžeme z něho nic dostat.

7
00:00:28,401 --> 00:00:31,310
Řekni, proč jsi sem přišel.

8
00:00:31,310 --> 00:00:36,218
Ukrást ten rubín.
Šéf chtěl, ať ho ukradneme.

9
00:00:36,218 --> 00:00:39,775
Nedokážeš mi ani
přinést pitomý rubín.

10
00:00:39,775 --> 00:00:41,614
To stačilo, drahá.

11
00:00:41,614 --> 00:00:45,964
- Mám pro něho ještě práci.
- Týká se to té Sarochinee?

12
00:00:45,964 --> 00:00:49,608
Chci, aby ti
přinesl celý poklad.

13
00:00:49,608 --> 00:00:52,184
Pamatujete si i vaši předpověď?

14
00:00:52,184 --> 00:00:55,986
Že mám určité povinnosti,
kterým se vyhýbám,

15
00:00:55,986 --> 00:01:01,643
- ale brzy už se jim nevyhnu. - Nikdo
jiný se té povinnosti zhostit nemůže.

16
00:02:56,619 --> 00:03:00,658
To je ta mrtvola lupiče,
kterou jste si vyžádal k pitvě.

17
00:03:09,500 --> 00:03:11,800
Podržte to.

18
00:03:36,155 --> 00:03:43,448
Aby vás nepřekvapilo, až zjistíte,
že jeho vnitřní orgány jsou spálené.

19
00:03:56,326 --> 00:04:01,450
Ahoj, Krite. Můžeš zjistit z kamer,
kam Sarochinee od Aka odjela?

20
00:04:01,450 --> 00:04:06,783
Chci vědět, kde bydlí,
ať si ji můžeme proklepnout.

21
00:04:11,493 --> 00:04:15,455
Už jsme ten záznam z kamer
před Akovým domem prověřili,

22
........