1
00:00:13,620 --> 00:00:16,910
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:16,930 --> 00:00:19,240
<i>Vyřiď svým lidem,
že nadešel čas spravedlnosti.</i>

3
00:00:19,330 --> 00:00:22,160
<i>Zem, na které žijete,
musí být navrácena.</i>

4
00:00:22,530 --> 00:00:25,530
- Nikoho nebudeme napadat.
<i>- Walker jen tak neodejde.</i>

5
00:00:25,600 --> 00:00:28,420
<i>- Je to slaboch.</i>
- Pokud je slaboch, tak bude vyjednávat.

6
00:00:31,220 --> 00:00:32,980
Myslím, že odteď můžeme být kámoši.

7
00:00:33,020 --> 00:00:36,040
Blíží se boj.
Ty nás musíš zachránit.

8
00:00:36,110 --> 00:00:38,290
- Dokážeš to?
- Ano, madam.

9
00:00:38,760 --> 00:00:40,840
- "Rezervace Black Hat"?
- Jen já to dokážu.

10
00:00:40,870 --> 00:00:44,020
Už jsem s ním jednal.
Dohodl se s ním. Porazil jsem ho.

11
00:01:52,500 --> 00:01:54,770
Co tady sakra děláš?

12
00:01:56,990 --> 00:01:59,100
Trimbolovi jsou mrtví.

13
00:01:59,370 --> 00:02:01,320
Cože?

14
00:02:01,440 --> 00:02:05,170
Když odjeli,
tak je zabili Walkerovi lidé.

15
00:02:05,260 --> 00:02:08,460
- Řeklas někomu, že sem jdeš?
- Nechtěl jsi, aby to někdo věděl.

16
00:02:08,570 --> 00:02:11,840
Nechtěl jsi, aby tě někdo
zastavil, ale tohle mění situaci.

17
00:02:14,990 --> 00:02:16,610
Bála jsem se o tebe.

18
00:02:18,170 --> 00:02:20,610
Vernon, Kathy a Mike?

19
00:02:21,120 --> 00:02:24,060
- I Gretchen.
- Ten zkurvysyn.

20
00:02:25,680 --> 00:02:29,120
Teď bys s Walkerem raději neměl mluvit.

21
00:02:29,240 --> 00:02:31,950
Právě kvůli tomuto
mám o důvod víc tam jít.

22
00:02:32,010 --> 00:02:34,900
Když jsem říkala, že to jednou
........