1
00:01:05,107 --> 00:01:08,902
Kappadokie 55 n.l.

2
00:02:43,413 --> 00:02:45,832
1209 n.l.

3
00:02:45,999 --> 00:02:50,003
V Evropě převládá křesťanství.

4
00:02:50,170 --> 00:02:55,050
Ve své víře jsou k Jeruzalému
vysílány Křížové výpravy.

5
00:02:57,386 --> 00:03:00,931
Irsko leží daleko od Svaté země.

6
00:03:01,014 --> 00:03:05,978
Normanští nájezdníci loajální anglickému
králi Janovi útočí na ostrov.

7
00:03:06,019 --> 00:03:12,150
V hloubi keltského území leží klášter,
který skrývá starodávnou relikvii.

8
00:03:15,821 --> 00:03:19,283
Kilmannán
západní pobřeží Irska

9
00:03:38,927 --> 00:03:40,929
Sakra!

10
00:04:07,748 --> 00:04:11,835
Na co asi myslel první člověk,
který to ochutnal?

11
00:04:14,630 --> 00:04:18,050
Bratr Cathal říká, že nemají žádnou duši.

12
00:04:19,218 --> 00:04:24,806
Zvířata jsou na zemi prý jen pro to,
aby nám dali oblečení a jídlo.

13
00:04:25,390 --> 00:04:29,228
Všichni ostatní tvorové
jsou našimi nepřáteli.

14
00:04:30,062 --> 00:04:35,275
Jak je ale mohl člověk rozeznat?

15
00:04:36,443 --> 00:04:41,573
Byl zvědavý? Zoufalý?
Vnukl mu tu myšlenku Bůh?

16
00:05:01,176 --> 00:05:02,427
Jezdci!

17
00:05:04,972 --> 00:05:06,223
Jezdci!

18
00:05:09,226 --> 00:05:10,561
- Jezdci!
- Kolik?

19
00:05:10,602 --> 00:05:12,771
- Tři.
- Jaké mají barvy?

20
00:05:12,855 --> 00:05:14,940
Poznal jsi jejich vlajku?

21
00:05:15,065 --> 00:05:17,109
Abbé, přijdou sem válečníci.

22
00:05:17,150 --> 00:05:20,821
- Byla relikvie vyzvednuta?
- Samozřejmě, že ne.

23
........