1
00:00:43,704 --> 00:00:48,125
V podvečer 1. svetovej vojny
stála rozľahlá Osmanská ríša

2
00:00:48,209 --> 00:00:50,294
na pokraji rozpadu.

3
00:00:52,713 --> 00:00:56,842
Osud gréckej, asýrskej
a arménskej menšiny v ríši

4
00:00:56,926 --> 00:00:58,886
bol veľmi neistý.

5
00:01:02,080 --> 00:01:05,302
<i>Siroun, Južné Turecko
1914</i>

6
00:01:09,880 --> 00:01:14,078
<i>Naša dedina ležala vysoko
v horách na juhu Turecka.</i>

7
00:01:14,160 --> 00:01:16,515
<i>Z jednej polovice turecká,
z druhej arménska.</i>

8
00:01:17,320 --> 00:01:19,390
<i>Bol som miestnym lekárnikom.</i>

9
00:01:20,120 --> 00:01:23,510
<i>200 rokov Boghosianovci
vyrábali lieky</i>

10
00:01:23,600 --> 00:01:26,353
<i>podľa receptov dedených
po celé generácie.</i>

11
00:01:26,370 --> 00:01:27,552
Dobre teda.

12
00:01:27,760 --> 00:01:31,533
<i>Nerobili sme rozdiely. Moslim či
kresťan, bohatý či chudobný.</i>

13
00:01:31,540 --> 00:01:32,672
Každé ráno a večer.

14
00:01:32,680 --> 00:01:34,671
<i>Bol som na naše remeslo hrdý.</i>

15
00:01:34,920 --> 00:01:38,993
<i>Ale miešať odvary z byliniek
a minerálov mi nestačilo.</i>

16
00:01:39,440 --> 00:01:42,238
<i>Najviac som túžil
po štúdiu medicíny</i>

17
00:01:42,360 --> 00:01:45,158
<i>na Ríšskej univerzite
v Konštantínopole.</i>

18
00:01:45,640 --> 00:01:48,074
<i>No nikdy by som si ju
nedokázal zaplatiť.</i>

19
00:01:48,760 --> 00:01:52,878
<i>Preto som sa rozhodol
zasnúbiť s Maral</i>

20
00:01:52,960 --> 00:01:55,599
<i>a na zaplatenie použiť veno.</i>

21
00:01:55,680 --> 00:01:58,319
Nech sa páči, čaj.

22
00:01:58,760 --> 00:01:59,988
Ďakujem.
........