1
00:00:34,792 --> 00:00:39,213
V podvečer 1. svetovej vojny
stála rozľahlá Osmanská ríša

2
00:00:39,297 --> 00:00:41,382
na pokraji rozpadu.

3
00:00:43,801 --> 00:00:47,930
Osud gréckej, asýrskej
a arménskej menšiny v ríši

4
00:00:48,014 --> 00:00:49,974
bol veľmi neistý.

5
00:00:53,168 --> 00:00:56,390
<i>Siroun, Južné Turecko
1914</i>

6
00:01:00,492 --> 00:01:04,930
<i>Naša dedina ležala vysoko
v horách na juhu Turecka.</i>

7
00:01:04,932 --> 00:01:07,266
<i>Z jednej polovice turecká,
z druhej arménska.</i>

8
00:01:08,368 --> 00:01:10,969
<i>Bol som miestnym lekárnikom.</i>

9
00:01:10,971 --> 00:01:14,306
<i>200 rokov Boghosianovci
vyrábali lieky</i>

10
00:01:14,308 --> 00:01:16,808
<i>podľa receptov dedených
po celé generácie.</i>

11
00:01:16,810 --> 00:01:18,744
Dobre teda.

12
00:01:18,746 --> 00:01:22,047
<i>Nerobili sme rozdiely. Moslim či
kresťan, bohatý či chudobný.</i>

13
00:01:22,049 --> 00:01:23,415
Každé ráno a večer.

14
00:01:23,417 --> 00:01:25,784
<i>Bol som na naše remeslo hrdý.</i>

15
00:01:25,786 --> 00:01:29,888
<i>Ale miešať odvary z byliniek
a minerálov mi nestačilo.</i>

16
00:01:29,890 --> 00:01:33,225
<i>Najviac som túžil
po štúdiu medicíny</i>

17
00:01:33,227 --> 00:01:36,094
<i>na Ríšskej univerzite
v Konštantínopole.</i>

18
00:01:36,096 --> 00:01:38,630
<i>No nikdy by som si ju
nedokázal zaplatiť.</i>

19
00:01:39,799 --> 00:01:43,568
<i>Preto som sa rozhodol
zasnúbiť s Maral</i>

20
00:01:43,570 --> 00:01:46,405
<i>a na zaplatenie použiť veno.</i>

21
00:01:46,407 --> 00:01:49,341
Nech sa páči, čaj.

22
00:01:49,343 --> 00:01:50,343
Ďakujem.
........