1
00:00:00,020 --> 00:00:01,693
<i>Videli ste...</i>

2
00:00:01,693 --> 00:00:03,710
Potrebujeme priviesť
kokaín k pobrežiu.

3
00:00:03,993 --> 00:00:04,859
Pomôžeš nám.

4
00:00:04,894 --> 00:00:06,160
Rozvodové papiere.

5
00:00:06,196 --> 00:00:08,078
Podpíš to a rozídeme sa v mieri.

6
00:00:08,132 --> 00:00:09,765
Rozvod alebo vojna.

7
00:00:09,800 --> 00:00:11,900
Tak potom vojna.

8
00:00:11,936 --> 00:00:13,302
Takže o čo ide?

9
00:00:13,337 --> 00:00:15,137
Vy a vaši ľudia budete pracovať pre mňa.

10
00:00:15,172 --> 00:00:16,638
Chcete vojnu, dám vám...

11
00:00:18,008 --> 00:00:20,075
<i>Boaz je divoká karta.</i>

12
00:00:20,111 --> 00:00:21,276
Guero?

13
00:00:21,312 --> 00:00:22,611
Ty si tá krysa.

14
00:00:22,646 --> 00:00:23,812
<i>Vedela si, že je nažive?</i>

15
00:00:23,848 --> 00:00:24,913
Nie.

16
00:00:24,949 --> 00:00:26,615
Potom máme len jednu dieru na kopanie.

17
00:00:26,650 --> 00:00:28,217
Potrebujete nového dodávateľa.

18
00:00:28,252 --> 00:00:29,451
A ja jedného takého poznám.

19
00:00:29,487 --> 00:00:30,586
Je to El Santo.

20
00:00:30,621 --> 00:00:32,020
Musíte ísť do Bolívie.

21
00:00:46,658 --> 00:00:48,137
Je taký zlý, ako hovoria?

22
00:00:48,574 --> 00:00:51,573
El Santo... Epifanio
mal s neho vždy hrôzu.

23
00:00:51,609 --> 00:00:55,010
Áno Epi sa v deväťdesiatom piatom
dohodol s Rusom Igorom

24
00:00:55,045 --> 00:00:56,779
na veľkej dodávke kalašnikovov

25
........