1
00:00:06,882 --> 00:00:08,842
- V minulých dílech
- Nejsme divoši.

2
00:00:08,842 --> 00:00:12,179
Operativci v Oblasti
byl ukraden kufřík.

3
00:00:12,179 --> 00:00:14,181
Tohle je moje jediná šance dostat...

4
00:00:14,181 --> 00:00:16,266
Waverly! Ne!

5
00:00:16,266 --> 00:00:18,977
- Vím, co jsem viděla.
- A přesto se Wavevrly zdá nedotčená.

6
00:00:18,977 --> 00:00:21,522
Do prdele! Ne, ne, ne!

7
00:00:23,440 --> 00:00:27,069
- Ta podivnost ve Waverly...
- Chybí všechen příbor.

8
00:00:27,069 --> 00:00:30,072
Tahle perfektní kaluž zářivého slizu

9
00:00:30,072 --> 00:00:36,119
- Volala mě.
- Co s tebou uděláme?

10
00:00:38,872 --> 00:00:42,626
Nech mě být! Pomóc!

11
00:00:42,626 --> 00:00:45,045
Slezte ze mě!

12
00:00:45,045 --> 00:00:48,882
Co je sakra? Je to krev?

13
00:00:56,890 --> 00:00:58,684
Ticho!

14
00:00:58,684 --> 00:01:01,228
Podle rozsudku Řádu.

15
00:01:01,228 --> 00:01:03,605
Ve stínu věčného života

16
00:01:03,605 --> 00:01:06,108
bude zvíře poraženo.

17
00:01:08,068 --> 00:01:12,573
Mí druzi nechají řeky téci

18
00:01:12,573 --> 00:01:16,785
zbarvené do ruda
vaší prasečí krví!

19
00:01:17,786 --> 00:01:19,913
Mazané.

20
00:01:26,920 --> 00:01:30,257
Bratři, vaše odměna je blízko.

21
00:01:30,257 --> 00:01:32,259
Už zbývá jen jeden,

22
00:01:32,259 --> 00:01:34,261
který bude odstraněn z tohoto světa.

23
00:01:39,308 --> 00:01:40,767
Teď.

24
00:01:40,767 --> 00:01:43,520
........