1
00:01:41,752 --> 00:01:46,738
V BUDOUCNOSTI SE HRANICE
MEZI LIDMI A STROJI ZAČÍNÁ ZTRÁCET.

2
00:01:46,858 --> 00:01:50,683
POKROK V TECHNOLOGIÍCH
UMOŽNÍ LIDEM,

3
00:01:50,803 --> 00:01:54,485
ABY SI NECHALI IMPLANTOVAT
KYBERNETICKÉ DÍLY.

4
00:01:54,605 --> 00:01:57,712
HANKA ROBOTICS,
SPOLEČNOST FINANCOVANÁ VLÁDOU,

5
00:01:57,832 --> 00:02:02,749
VYVÍJÍ VOJÁKA, KTERÝ HRANICI
POSUNE JEŠTĚ DÁL.

6
00:02:02,869 --> 00:02:07,825
TRANSPLANTACÍ LIDSKÉHO MOZKU
DO ZCELA ROBOTICKÉHO TĚLA

7
00:02:07,945 --> 00:02:11,662
SE SPOJÍ NEJSILNĚJŠÍ
ATRIBUTY ČLOVĚKA A STROJE.

8
00:02:20,631 --> 00:02:21,877
PROJEKT 2571

9
00:02:31,755 --> 00:02:33,924
Úroveň kyslíku klesá.

10
00:02:38,491 --> 00:02:40,312
Funkce mozku normální.

11
00:02:44,623 --> 00:02:47,397
Operaci mozku je možno začít.

12
00:02:53,322 --> 00:02:57,578
Robotické tělo
připraveno na vložení mozku.

13
00:03:00,094 --> 00:03:03,434
Spustit projekt 2571.

14
00:05:24,071 --> 00:05:26,884
Nyní otevři oči.

15
00:05:29,375 --> 00:05:30,864
Ano.

16
00:05:32,911 --> 00:05:34,594
Jsi v bezpečí.

17
00:05:47,217 --> 00:05:49,703
V pořádku, jen se nadechni.

18
00:05:50,647 --> 00:05:51,647
Dýchej.

19
00:05:54,056 --> 00:05:55,056
Dýchej.

20
00:05:57,278 --> 00:05:58,278
Dobře.

21
00:05:58,837 --> 00:05:59,884
Dobře.

22
00:06:03,754 --> 00:06:05,182
Ahoj, Miro.

23
00:06:05,972 --> 00:06:07,672
Jsem doktorka Oueletová.

........