1
00:00:04,828 --> 00:00:06,588
Viděli jste tohoto
člověka ze Země?

2
00:00:06,624 --> 00:00:07,965
Jmenuje se Samuel Alexander.

3
00:00:08,000 --> 00:00:10,910
Naposledy byl viděn, když odlétal
ze Spartaxského královského vězení,

4
00:00:10,945 --> 00:00:12,886
kde napomohl útěku
usvědčeného zločince

5
00:00:12,922 --> 00:00:14,005
a zároveň svrženého
císaře J'Sona.

6
00:00:14,040 --> 00:00:16,401
Oba jsou považováni
za extrémně nebezpečné.

7
00:00:17,243 --> 00:00:21,787
Ten kluk není nebezpečný.
Jen věřil špatnému chlapovi.

8
00:00:21,823 --> 00:00:23,896
Možná proto, že ti hodni
měli moc práce s tím,

9
00:00:23,949 --> 00:00:26,453
že se mu snažili ukrást
helmu kvůli odměně?

10
00:00:26,477 --> 00:00:28,861
Já jsem Groot!

11
00:00:28,897 --> 00:00:31,705
Není důvod ztrácet naději, Gamoro.

12
00:00:31,741 --> 00:00:34,428
I když je ten chlapec pod
vlivem Quillova ďábelského otce

13
00:00:34,452 --> 00:00:36,260
a my nemáme, jak ho vystopovat.

14
00:00:36,296 --> 00:00:38,762
Vlastně jsou tu hned dva důvody,
proč ztrácet naději.

15
00:00:38,798 --> 00:00:42,400
Tři, pokud započítáme
tvůj mizerný proslov, Draxi.

16
00:00:42,435 --> 00:00:46,588
Naštěstí, místní génius
zase jednou zbastlil něco,

17
00:00:46,623 --> 00:00:48,865
co nám naději vrátí.

18
00:00:48,900 --> 00:00:50,188
Nemáte čas.

19
00:00:50,241 --> 00:00:53,369
Rockete, cos udělal
s mojí elementární zbraní?

20
00:00:53,404 --> 00:00:56,256
V klidu. Jen jsem na ní
přidělal phasmický tuner.

21
00:00:56,291 --> 00:00:57,853
Tyhle zbraně vydávají
unikátní vlnovou frekvenci,

22
........