1
00:00:05,828 --> 00:00:07,587
Viděli jste tohoto
člověka ze Země?

2
00:00:07,623 --> 00:00:08,963
Jmenuje se Samuel Alexander.

3
00:00:08,998 --> 00:00:11,905
Naposledy byl viděn, když odlétal
ze Spartaxského královského vězení,

4
00:00:11,940 --> 00:00:13,880
kde napomohl útěku
usvědčeného zločince

5
00:00:13,916 --> 00:00:14,998
a zároveň svrženého
císaře J'Sona.

6
00:00:15,033 --> 00:00:17,392
Oba jsou považováni
za extrémně nebezpečné.

7
00:00:18,233 --> 00:00:22,774
Ten kluk není nebezpečný.
Jen věřil špatnému chlapovi.

8
00:00:22,810 --> 00:00:24,881
Možná proto, že ti hodni
měli moc práce s tím,

9
00:00:24,934 --> 00:00:27,436
že se mu snažili ukrást
helmu kvůli odměně?

10
00:00:27,460 --> 00:00:29,842
Já jsem Groot!

11
00:00:29,878 --> 00:00:32,684
Není důvod ztrácet naději, Gamoro.

12
00:00:32,720 --> 00:00:35,405
I když je ten chlapec pod
vlivem Quillova ďábelského otce

13
00:00:35,429 --> 00:00:37,236
a my nemáme, jak ho vystopovat.

14
00:00:37,272 --> 00:00:39,736
Vlastně jsou tu hned dva důvody,
proč ztrácet naději.

15
00:00:39,772 --> 00:00:43,371
Tři, pokud započítáme
tvůj mizerný proslov, Draxi.

16
00:00:43,406 --> 00:00:47,556
Naštěstí, místní génius
zase jednou zbastlil něco,

17
00:00:47,591 --> 00:00:49,831
co nám naději vrátí.

18
00:00:49,866 --> 00:00:51,153
Nemáte čas.

19
00:00:51,206 --> 00:00:54,331
Rockete, cos udělal
s mojí elementární zbraní?

20
00:00:54,366 --> 00:00:57,216
V klidu. Jen jsem na ní
přidělal phasmický tuner.

21
00:00:57,251 --> 00:00:58,812
Tyhle zbraně vydávají
unikátní vlnovou frekvenci,

22
........