1
00:00:00,000 --> 00:00:02,367
Chtěla jsem senátorovi
Narongovi vzdát poctu.

2
00:00:02,367 --> 00:00:08,546
Člověka, který se obětuje pro vlast,
uctívají nebeské bytosti i duchové.

3
00:00:13,568 --> 00:00:15,854
Nyní mě omluvte.

4
00:00:16,009 --> 00:00:20,533
Dejte jí lekci. Ať ví,
že se mnou si nemá zahrávat.

5
00:00:21,781 --> 00:00:23,234
Padám odsud!

6
00:00:23,234 --> 00:00:25,464
Něco takového jsem
od tebe ještě neviděla.

7
00:00:25,464 --> 00:00:28,755
Je to sotva skica.
Usnula jsem při tom.

8
00:00:28,755 --> 00:00:31,433
Už jsi to i podepsala.

9
00:00:31,433 --> 00:00:36,507
Vypadá tak skutečně.
Přesně o takovém se mi zdálo.

10
00:00:36,507 --> 00:00:38,491
Asi je to jen náhoda.

11
00:00:38,491 --> 00:00:40,687
Zjistíme to jedině tak,
že ten dům najdeme.

12
00:00:40,687 --> 00:00:42,443
Nevíš ani název okrsku.

13
00:00:42,443 --> 00:00:44,489
Ayutthaya.

14
00:00:44,988 --> 00:00:48,198
Vidíte, to je ono. To je ta zeď.

15
00:00:48,198 --> 00:00:51,977
Když půjdeme kousek dál,
dostaneme se k bráně.

16
00:03:10,908 --> 00:03:13,150
Aku.

17
00:04:13,771 --> 00:04:16,296
Vypadá přesně jako na té kresbě.

18
00:04:19,115 --> 00:04:22,101
A taky přesně jako v mém snu.

19
00:04:22,701 --> 00:04:25,576
Tak čí je to dům, Aku?

20
00:04:49,514 --> 00:04:53,634
Vítejte doma, chrabrý vojáku.

21
00:05:17,550 --> 00:05:19,592
Ubon.

22
00:05:20,618 --> 00:05:26,021
Co to bylo, Aku?
Jak jsi to Sarochinee řekl?

23
00:05:28,093 --> 00:05:31,227
Zase si mě pletete
........