1
00:00:05,629 --> 00:00:07,744
OKO PROROKA

2
00:00:11,045 --> 00:00:15,256
ALEBO HANUSZ BYSTRY A JEHO PRÍHODY

3
00:00:19,369 --> 00:00:32,468
3. časť
PREKLIATY DIAMANT

4
00:00:32,469 --> 00:00:41,903
Po smrti matky a strate rodinného domu,
Hanusz márne čaká správy o stratenom otcovi.

5
00:00:41,904 --> 00:00:46,520
Klenot Semena prináša nové nešťastia.

6
00:00:46,521 --> 00:00:54,639
Od Foka, ktorý ho zadržal, sa dozvedá,
že Semen mu zveril diamant obrovskej ceny,

7
00:00:54,640 --> 00:00:58,072
zvaný - Oko proroka.

8
00:00:58,073 --> 00:01:02,631
Šťastne sa mu podarí vyrvať
z rúk prenasledovateľov.

9
00:01:02,632 --> 00:01:08,432
S pomocou priateľov uteká z Tarnowa
a spolu s kupeckou karavánou

10
00:01:08,433 --> 00:01:11,133
odchádza do ďalekého Turecka.

11
00:01:11,232 --> 00:01:19,272
Cestou stretajú zákonníka, kňaza Benigna.
Ten im hovorí, kde je väznený otec Hanusza.

12
00:01:19,273 --> 00:01:25,956
Po mnohých príhodách sa ho podarí oslobodiť,
ale obaja padajú do rúk Kara Mordacha,

13
00:01:25,957 --> 00:01:32,872
ktorý chce získať svoj klenot -
diamant, za život otca.

14
00:01:32,873 --> 00:01:41,656
Hrozná cena! Kara Mordach nevie, že diamant
zostal doma, zverený nemému Worobovi.

15
00:01:41,657 --> 00:01:48,121
Vďaka pomoci Dragana, bulharského buriča,
ktorému Hanusz život zachránil,

16
00:01:48,122 --> 00:01:55,807
Kara Mordach zostane porazený a Hanusz,
spolu s otcom, dorazia k moru.

17
00:01:55,808 --> 00:02:00,697
Tam stretnú Kozákov
a medzi nimi Semena.

18
00:02:00,698 --> 00:02:05,704
Zachránení odchádzajú
do ďalekej otčiny.

19
00:02:05,705 --> 00:02:13,488
Ak dá Hanusz diamant Semenovi,
oslobodí sa od prísahy.

20
00:02:14,389 --> 00:02:19,194
3. časť
PREKLIATY DIAMANT

21
00:02:25,095 --> 00:02:35,095
Časovanie a preklad z odposluchu:
M. M.

........