1
00:00:51,206 --> 00:00:53,835
Hej!
Pojď už. Musíme jít.

2
00:00:53,877 --> 00:00:54,920
Ne!

3
00:00:54,920 --> 00:00:56,297
-Pusť mě dovnitř.
-Ne.

4
00:00:56,506 --> 00:00:58,050
No tak, udělal jsem ti
speciální snídani.

5
00:00:58,175 --> 00:01:02,474
-Vždyť neumíš vařit.
-No tak, Mary. Otevři!

6
00:01:07,315 --> 00:01:09,109
Sluší ti to.

7
00:01:10,111 --> 00:01:12,239
Vypadám jak od Disneyho.

8
00:01:20,085 --> 00:01:22,756
-Co je na tom speciálního?
-Cože?

9
00:01:23,090 --> 00:01:25,594
Řekl jsi, že jsi mi
udělal speciální snídani.

10
00:01:31,186 --> 00:01:34,900
Prosím, nenuť mě tam jít.
Můžeš mě pořád učit doma.

11
00:01:35,401 --> 00:01:38,197
-Naučil jsem tě všechno, co znám.
-Ale já tam nechci jít!

12
00:01:38,364 --> 00:01:41,118
No, já zase nechci
jít do práce, ale půjdu.

13
00:01:41,285 --> 00:01:44,541
Ty nepracuješ, jen
opravuješ lodě v přístavu.

14
00:01:44,749 --> 00:01:47,837
Beru, je to chabý příklad,
ale i tak tam půjdeš.

15
00:01:49,882 --> 00:01:52,303
-Ale co Fred?
-Co je s ním?

16
00:01:52,345 --> 00:01:54,223
Nebudeš se o něj starat,
nemáš rád kočky.

17
00:01:54,389 --> 00:01:57,060
Nemám rád kočky s dvěma očima.
Fred má jedno.

18
00:01:57,227 --> 00:01:58,980
Kdo si s ním bude házet?

19
00:01:58,980 --> 00:02:01,192
Fred bude v pohodě. Už
o tom nechci slyšet.

20
00:02:01,192 --> 00:02:03,529
Už jsme to probírali <i>ad nauseam</i>.

21
00:02:05,616 --> 00:02:07,953
-Co je <i>ad nauseam</i>?
-Ale, ty nevíš?

........