1
00:00:00,125 --> 00:00:02,734
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:03,061 --> 00:00:04,726
Tudy.

3
00:00:05,310 --> 00:00:07,343
- Jsi skutečný?
- Polož tu zbraň.

4
00:00:10,014 --> 00:00:12,390
Tým dneska večer slaví,
nechcete se stavit?

5
00:00:12,458 --> 00:00:14,194
Alex je na večírky moc mladá.

6
00:00:14,274 --> 00:00:16,145
- Donesu ti drink.
- Dobře.

7
00:00:16,270 --> 00:00:18,074
Adrian viděl, co se stalo.

8
00:00:18,311 --> 00:00:21,098
Říká, že to byl Jay.

9
00:00:24,249 --> 00:00:25,905
Musíme dovnitř.

10
00:00:29,258 --> 00:00:31,077
- Musíme jít.
- Adrian.

11
00:00:31,260 --> 00:00:33,061
Počkej v autě.

12
00:00:35,035 --> 00:00:37,709
- Co uděláte?
- Najdu moji ženu a dceru.

13
00:00:37,832 --> 00:00:39,483
Jsme v bezpečí.

14
00:00:42,909 --> 00:00:44,480
Blíží se!

15
00:00:44,706 --> 00:00:46,370
Blíží se!

16
00:00:47,830 --> 00:00:50,502
THE MIST
1x02 - Withdrawal

17
00:00:51,556 --> 00:00:54,307
Překlad: Porůn, Cayyo
Korekce: LadyAlex

18
00:00:55,875 --> 00:00:57,940
www.edna.cz/the-mist

19
00:01:08,117 --> 00:01:09,742
Vidíte něco?

20
00:01:10,515 --> 00:01:12,445
Nic není vidět.

21
00:01:29,605 --> 00:01:32,254
Snažil jsem se je varovat,
že tam venku něco bylo.

22
00:01:32,817 --> 00:01:34,504
Neposlouchali.

23
00:01:37,678 --> 00:01:39,192
Co tam bylo?

........