1
00:03:37,793 --> 00:03:40,876
Ja som Kuttan.
Tiež známy ako Krishnan P.R..

2
00:03:41,501 --> 00:03:43,543
Pán Krishnan P.R.,
váš otec je farmár.

3
00:03:44,126 --> 00:03:47,126
Ale vy ste si zvolili
softvérový priemysel. Prečo?

4
00:03:48,043 --> 00:03:51,918
Pretože po mnohých
úvahách a konzultáciách...

5
00:03:52,168 --> 00:03:54,585
...som prišiel k záveru,
že táto socialistická ilúzia bola...

6
00:03:54,793 --> 00:03:56,543
...veľkým problémom
Indického národa...

7
00:03:56,793 --> 00:03:58,710
...ktorého základným povolaním
bolo pestovanie a zavlažovanie.

8
00:04:00,251 --> 00:04:02,168
Ale pri ďalšom
zvažovaní a premýšľaní...

9
00:04:02,376 --> 00:04:04,010
...som zistil,
že bez globalizácie a...

10
00:04:04,210 --> 00:04:06,751
...výskumu, nedôjde k
optimalizácii, tak aby sa India...

11
00:04:07,001 --> 00:04:08,710
...zmenila na super výkonný národ.

12
00:04:11,543 --> 00:04:12,710
Takže...

13
00:04:15,668 --> 00:04:18,876
Čo takto Bangalore ako
vaše prvé zamestnanie pán Krishnan R.P.?

14
00:04:19,751 --> 00:04:23,210
To sa ma pýtate? Ktorý
Malajalámčan by na to povedal nie?

15
00:04:25,293 --> 00:04:28,376
Kým v Kerale, sme
zúfalo túžili odísť...

16
00:04:28,876 --> 00:04:31,543
...keď sme boli preč, zúfalo sme
túžili vrátiť sa do rodného mesta.

17
00:04:32,126 --> 00:04:36,460
Akonáhle prišiel koniec týždňa, nastúpil som
na prvý autobus a išiel domov do Keraly.

18
00:04:38,001 --> 00:04:39,543
Nech hovorí kto chce čo chce...

19
00:04:40,251 --> 00:04:43,751
Voda, pôda a ženy...
sú najlepšie doma.

20
00:04:44,751 --> 00:04:45,918
Otec!

21
00:04:48,126 --> 00:04:49,543
Tu som, chlapče.

........