1
00:00:30,350 --> 00:00:34,161
Asi si říkáte, proč jsem
vás sem všechny zavolal.

2
00:00:34,338 --> 00:00:37,916
Koneckonců už jsme hostinu měli.

3
00:00:38,094 --> 00:00:40,405
Odkdy pro nás starý Walder

4
00:00:40,472 --> 00:00:44,050
pořádá dvě hostiny
během čtrnácti dnů?

5
00:00:46,130 --> 00:00:49,005
Je k ničemu být lordem Řekotočí,

6
00:00:49,020 --> 00:00:51,390
pokud nemůžete oslavovat se svou rodinou.

7
00:00:51,470 --> 00:00:53,805
To tvrdím já!

8
00:01:00,316 --> 00:01:04,427
Svolal jsem každého Freye,
který něco znamená,

9
00:01:04,694 --> 00:01:08,872
abych vám mohl říct o svých
plánech pro tento významný rod.

10
00:01:08,894 --> 00:01:11,561
Teď, když dorazila zima.

11
00:01:12,561 --> 00:01:15,783
Ale nejdříve, přípitek!

12
00:01:16,961 --> 00:01:20,338
Už žádné dornské chcanky.

13
00:01:20,605 --> 00:01:23,583
Tohle je nejlepší arborské zlato.

14
00:01:23,640 --> 00:01:26,850
Pořádné víno pro pořádné hrdiny.

15
00:01:31,894 --> 00:01:36,405
- Stojíme při sobě!
- Stojíme při sobě!

16
00:01:45,294 --> 00:01:46,427
Ty ne.

17
00:01:46,516 --> 00:01:50,116
Nebudu plýtvat dobrým
vínem pro zatracenou ženskou.

18
00:01:53,020 --> 00:01:57,183
Možná nejsem ten nejpříjemnější chlap.

19
00:01:57,450 --> 00:02:00,827
To uznávám.
Ale jsem na vás pyšný.

20
00:02:00,961 --> 00:02:04,072
Jste má rodina.
Muži, kteří mi pomohli

21
00:02:04,116 --> 00:02:07,494
zmasakrovat Starky
během Rudé svatby.

22
00:02:07,961 --> 00:02:11,227
Ano, ano.

23
00:02:11,694 --> 00:02:13,761
Na zdraví.
........