0
00:00:12,151 --> 00:00:21,418
preložil: jaspa79
www.titulky.com

1
00:01:25,151 --> 00:01:26,418
Vitajte v Moskve.

2
00:01:27,153 --> 00:01:28,687
Želám príjemný pobyt.

3
00:01:39,399 --> 00:01:42,334
<i>- Šéf vás očakáva.</i>
<i>- Tadiaľto.</i>

4
00:01:46,773 --> 00:01:48,273
Showtime.

5
00:01:50,677 --> 00:01:52,878
'Kay, Gerry.
Nevidíme dovnútra.

6
00:01:52,880 --> 00:01:54,279
<i>Je to na vás.</i>

7
00:02:22,609 --> 00:02:24,209
Vitajte.

8
00:02:24,211 --> 00:02:25,444
<i> Salam alejkum.</i>

9
00:02:26,579 --> 00:02:27,646
Posaďte sa.

10
00:02:34,554 --> 00:02:37,523
Trvám na tom.
Bola to určite dlhá cesta.

11
00:02:46,599 --> 00:02:50,169
Ospravedlňte naše,
nie práve vľúdne prostredie.

12
00:02:50,171 --> 00:02:54,273
Všetky lepšie hotely sú obsadené,
prebieha tu summit proti terorizmu.

13
00:03:00,780 --> 00:03:01,847
Je to ono?

14
00:03:04,184 --> 00:03:05,184
<i> Všetko?l</i>

15
00:03:14,227 --> 00:03:16,461
Páni, prosím.

16
00:03:16,463 --> 00:03:17,896
Prosím.

17
00:03:19,232 --> 00:03:20,465
<i>Všetci tu sme priatelia.</i>

18
00:03:25,371 --> 00:03:26,305

19
00:03:29,809 --> 00:03:31,777
Chápem vašu úzkosť,

20
00:03:32,545 --> 00:03:34,246
na nepriateľskom území.

21
00:03:34,248 --> 00:03:37,249
Ubezpečujem vás, presne pre
to ste v bezpečí.

22
00:03:37,251 --> 00:03:41,320
Nikoho by nenapadlo hľadať vás tu,
priamo pod ich nosmi.

23
........