1
00:00:00,156 --> 00:00:02,608
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:19,639 --> 00:00:22,352
Válka skončila.
Zima je tady.

3
00:00:22,472 --> 00:00:23,888
Válka neskončila.

4
00:00:23,945 --> 00:00:26,179
Pravý nepřítel
nebude přečkávat bouři.

5
00:00:27,919 --> 00:00:31,179
Král Severu! Král Severu!

6
00:00:31,353 --> 00:00:34,215
Král Severu! Král Severu!

7
00:00:36,055 --> 00:00:39,264
Náš strýc Euron
se po dlouhé době vrátil domů.

8
00:00:41,372 --> 00:00:44,689
Zabil našeho otce
a Yaře sebral Slaný trůn.

9
00:00:44,787 --> 00:00:46,681
Kdybychom zůstali, zabil by i nás.

10
00:00:46,801 --> 00:00:50,889
Postavte mi tisíc lodí
a já vám dám svět.

11
00:00:52,893 --> 00:00:54,188
Blíží se bouře.

12
00:00:54,222 --> 00:00:55,764
Dnešní noc se vám
bude hodit střecha.

13
00:00:56,337 --> 00:00:57,798
Moc toho nemám.

14
00:00:57,871 --> 00:01:00,156
Ale ukryl jsem trochu
stříbra před banditama.

15
00:01:01,715 --> 00:01:02,736
Co jsi to udělal?

16
00:01:02,899 --> 00:01:04,565
Oba budou do zimy mrtví.

17
00:01:05,254 --> 00:01:07,221
Na severu se zvedají studené větry.

18
00:01:07,271 --> 00:01:08,888
Potřebujem, aby nám dobří muži pomohli.

19
00:01:08,937 --> 00:01:12,096
Pořád můžeš pomoct víc,
než jsi ublížil, Clegane.

20
00:01:12,160 --> 00:01:13,649
Není pro tebe ještě příliš pozdě.

21
00:01:14,764 --> 00:01:16,430
Pošli mě do Starého města.

22
00:01:16,635 --> 00:01:18,387
Jsem tu, abych se stal novým mistrem.

23
00:01:19,394 --> 00:01:21,805
Citadela má nejlepší knihovnu na světě.

........