1
00:00:22,773 --> 00:00:27,611
V ÚNORU 2013 SPADL METEOR
V RUSKÉM ČELJABINSKU.

2
00:00:30,364 --> 00:00:32,115
BYLO ZRANĚNO TISÍCE LIDÍ.

3
00:00:33,492 --> 00:00:36,036
NIKDO NEVĚDĚL, ŽE SE TO STANE.

4
00:00:37,246 --> 00:00:39,081
<i>Tento asteroid nebyl nijak velký,</i>

5
00:00:39,081 --> 00:00:40,123
<i>avšak dokázal vyvinout</i>

6
00:00:40,123 --> 00:00:42,709
<i>sílu třicetkrát větší než
atomová bomba v Hirošimě.</i>

7
00:00:42,751 --> 00:00:44,002
Jak jsme ho mohli
přehlédnout, Neile?

8
00:00:44,044 --> 00:00:45,462
Carol, kolem Země se nachází

9
00:00:45,462 --> 00:00:47,840
tisíce různých nebezpečí.

10
00:00:47,840 --> 00:00:49,299
<i>Nešťastná událost s meteoritem</i>

11
00:00:49,299 --> 00:00:51,134
<i>která se stala v Rusku?</i>

12
00:00:51,134 --> 00:00:53,387
Zkrátka nedokážeme říct, že přichází,

13
00:00:53,387 --> 00:00:55,097
dokud není už pozdě.

14
00:00:57,391 --> 00:00:59,059
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
SOUČASNOST

15
00:01:10,195 --> 00:01:12,322
<i>Kde jsi, kámo?
Tanz už je tady!</i>

16
00:01:12,573 --> 00:01:14,408
Super.

17
00:01:14,408 --> 00:01:17,244
<i>Dámy a pánové,
absolventi a studenti,</i>

18
00:01:17,244 --> 00:01:19,204
<i>Darius Tanz!</i>

19
00:01:32,634 --> 00:01:34,261
<i>Kolika způsoby můžeme zemřít?</i>

20
00:01:34,428 --> 00:01:37,055
Jasně, kdykoliv můžete
zaklepat bačkorami,

21
00:01:37,055 --> 00:01:40,684
a tak dále, ale já mám na
mysli něco velkolepého.

22
00:01:40,684 --> 00:01:45,772
Pandemie, jaderné války,
globální oteplování, fast foody.

23
00:01:47,608 --> 00:01:49,109
Máme nesčetně možností, jak zemřít.
........