1
00:00:07,090 --> 00:00:10,427
Hollywood Classic Entertainment
uvádí

2
00:00:10,552 --> 00:00:14,723
PŘINESTE MI HLAVU
ALFREDA GARCII

3
00:01:44,313 --> 00:01:48,150
Slečno Thereso.
Váš otec vás očekává.

4
00:01:48,275 --> 00:01:50,152
Já vím.

5
00:01:50,319 --> 00:01:53,822
- Máte jít hned.
- Nechci tam.

6
00:01:55,532 --> 00:01:57,743
Chudinko.

7
00:02:11,715 --> 00:02:15,385
Otec vás chce okamžitě vidět.

8
00:04:16,340 --> 00:04:19,218
Kdo je otcem?

9
00:04:23,889 --> 00:04:26,767
Kdo je otcem?

10
00:05:11,687 --> 00:05:13,981
Kdo je otcem?

11
00:05:20,404 --> 00:05:22,864
Ne!

12
00:05:24,449 --> 00:05:26,994
Alfredo Garcia.

13
00:05:52,978 --> 00:05:56,231
Ubohá holčičko, tak se utiš.

14
00:06:03,488 --> 00:06:06,158
Utiš se, holčičko.

15
00:06:17,628 --> 00:06:20,505
Byl jako můj syn.

16
00:06:27,095 --> 00:06:33,018
Zaplatím milion dolarů tomu,
kdo mi přinese jeho hlavu.

17
00:06:35,103 --> 00:06:39,107
Přineste mi hlavu Alfreda Garcii.

18
00:06:39,775 --> 00:06:42,569
Přineste mi ji.

19
00:07:54,391 --> 00:07:57,477
- Něco k pití, pane?
- Později.

20
00:07:59,980 --> 00:08:02,774
Promiňte.

21
00:08:10,324 --> 00:08:13,744
- Vítejte v Caminu Real, pane.
- Děkuju. - Ať se vám zde líbí.

22
00:08:14,244 --> 00:08:17,581
Nejdřív do El Miradoru...

23
00:09:32,114 --> 00:09:34,825
Zpívejte, bratři.

24
........