1
00:00:48,798 --> 00:00:52,156
PENÍZE

2
00:02:26,690 --> 00:02:29,668
- Co chceš?
- Je prvního.

3
00:02:48,837 --> 00:02:52,989
Půjčil jsem si ve škole,
musím to vrátit.

4
00:02:53,133 --> 00:02:55,067
Ne, ne.

5
00:02:59,097 --> 00:03:02,205
Moji spolužáci
dostávají od rodičů víc.

6
00:03:02,350 --> 00:03:05,328
Norberte, dej mi pokoj, běž.

7
00:03:13,670 --> 00:03:16,529
- Sakra.
- Co je, Norberte?

8
00:03:16,673 --> 00:03:20,860
Táta mi nechce přidat.
Já musím vrátit peníze Gontranovi.

9
00:03:22,596 --> 00:03:25,027
Dneska to nejde.

10
00:03:34,983 --> 00:03:38,127
Martiale, to jsi ty?
Zachraň mě, hned přijedu.

11
00:03:52,751 --> 00:03:55,645
Ty si nech. Podívej.

12
00:04:04,054 --> 00:04:06,118
Co si myslíš?

13
00:04:07,849 --> 00:04:10,494
- Nic.
- Je falešná.

14
00:04:13,230 --> 00:04:14,997
To jde.

15
00:04:17,359 --> 00:04:21,001
- Vezmi si ji, já ti ji dám.
- Co s ní mám dělat?

16
00:04:21,154 --> 00:04:25,045
Snadno ji udáš.
Neboj, půjdeme spolu.

17
00:04:27,744 --> 00:04:31,018
- Myslíš?
- Bude to jen chvilka.

18
00:04:50,506 --> 00:04:52,986
To je ale tělo.

19
00:04:53,186 --> 00:04:54,836
Jdeme.

20
00:04:56,147 --> 00:04:58,164
- Kam?
- Já vím kam.

21
00:05:23,258 --> 00:05:26,983
Chceme malý,
hezký rámeček, ne moc drahý.

22
00:05:27,178 --> 00:05:30,121
Ten ve vitríně.
Můžeme se podívat?
........