1
00:00:00,000 --> 00:00:03,301
Vítejte doma, chrabrý vojáku.

2
00:00:04,560 --> 00:00:07,864
- Hej! - Má paní mě požádala,
abych vás tady provedl.

3
00:00:07,864 --> 00:00:12,707
- O téhle kuchyni se mi zdálo.
- Kuchyně vypadají všechny stejně.

4
00:00:12,707 --> 00:00:16,814
Ale jak vysvětlíš,
že jsem tento dům nakreslila?

5
00:00:16,814 --> 00:00:19,713
Vede ten kanál
až ke chrámu Rajabadinů?

6
00:00:19,713 --> 00:00:23,925
Patřil rodině mého manžela.

7
00:00:23,925 --> 00:00:27,396
Váš manžel je
z rodiny Rajabadinů?

8
00:00:27,396 --> 00:00:29,845
- Pro vás.
- Skicář.

9
00:00:29,845 --> 00:00:34,734
To je skvělá malba. Ale nebude
jí vadit, když mi to dáte?

10
00:00:34,734 --> 00:00:36,930
Nebude, vemte si to.

11
00:00:36,930 --> 00:00:41,532
Už dříve jsem se snažila vás
nakreslit, ale nedařilo se mi to.

12
00:00:41,532 --> 00:00:45,593
I když mi teď sedíte modelem,
nejsem schopná vás vystihnout.

13
00:00:45,593 --> 00:00:48,936
Radši zrychli tempo,

14
00:00:48,936 --> 00:00:51,703
než vzbudíme další podezření.

15
00:00:51,703 --> 00:00:55,157
A co uděláš s tím svým otrokem?

16
00:00:55,157 --> 00:00:59,265
Takový zrádce si nezaslouží žít.

17
00:02:56,293 --> 00:02:58,253
Pohyb!

18
00:03:05,140 --> 00:03:08,349
Můj lorde, ušetřete mě!

19
00:03:08,349 --> 00:03:11,382
Přísahám, že už to neudělám.

20
00:03:11,382 --> 00:03:16,138
Po tom všem se
ještě opovažuješ přísahat?

21
00:03:19,758 --> 00:03:23,334
Kdo zradí svou zemi,

22
00:03:23,834 --> 00:03:28,351
nezasluhuje si žádné odpuštění!

23
00:04:09,552 --> 00:04:11,864
........