1
00:00:10,074 --> 00:00:13,983
<i>Svět nebyl kulatý,
aspoň z mého pohledu...</i>

2
00:00:14,064 --> 00:00:17,082
<i>...sledujíc slunce mizející v stínech.</i>

3
00:00:17,683 --> 00:00:20,718
<i>Opustilo mě po kolena ve vodě.</i>

4
00:00:21,221 --> 00:00:24,023
<i>Dřív jsem se ve tmě cítil dobře...</i>

5
00:00:24,424 --> 00:00:27,425
<i>...Slyšel jsem vytí a kvílení větru...</i>

6
00:00:27,527 --> 00:00:30,528
<i>...lámajícího větve stromů...</i>

7
00:00:30,608 --> 00:00:32,884
<i>...snášejíc je do proudu...</i>

8
00:00:32,965 --> 00:00:35,298
<i>...ústícího do Mississippi...</i>

9
00:00:35,402 --> 00:00:37,869
<i>...až do středu toho místa,
kterému já říkám domov..</i>

10
00:01:18,894 --> 00:01:20,895
Co když se jí nebudu líbit?

11
00:01:21,097 --> 00:01:23,672
Nezáleží na tom,
jestli se jí líbíš, člověče.

12
00:01:23,751 --> 00:01:25,560
Miluje mě.

13
00:01:25,968 --> 00:01:28,245
Udělá to, když ji o to řeknu.

14
00:01:29,705 --> 00:01:33,542
Každopádně jsi můj malý bráška.

15
00:01:34,844 --> 00:01:36,717
Kamkoliv jdu já...

16
00:01:38,101 --> 00:01:40,057
...jdeš i ty.

17
00:01:40,137 --> 00:01:41,735
Jasný?

18
00:01:42,618 --> 00:01:44,773
- Jasný?
- Ano, pane.

19
00:01:44,853 --> 00:01:47,278
Dobře. Neříkej mi pane, buzno.

20
00:01:47,357 --> 00:01:49,160
Naser si.

21
00:01:53,796 --> 00:01:55,630
A co když se nebude líbit mně?

22
00:01:55,831 --> 00:01:57,487
Mám dojem, žes říkal, že se ti líbí.

23
00:01:57,567 --> 00:02:00,535
Co když nemá ráda ona mě,
nebo co když si to rozmyslím?

24
00:02:00,636 --> 00:02:03,124
Ne, ne, ne. Ne, člověče.
........