1
00:01:09,620 --> 00:01:10,750
Dobré ráno, pane.

2
00:01:10,750 --> 00:01:12,090
Vítejte v Williamsburské spořitelně.

3
00:01:12,090 --> 00:01:14,290
Když dovolíte, dám vám pager

4
00:01:14,290 --> 00:01:16,690
a za chvilku se vám bude
věnovat někdo z bankéřů,

5
00:01:16,690 --> 00:01:19,160
jakmile se nějaký uvolní.

6
00:01:19,160 --> 00:01:20,460
K čemu to je?

7
00:01:20,460 --> 00:01:21,860
To se rozsvítí a začne vibrovat.

8
00:01:21,860 --> 00:01:23,360
To červené světlo začne blikat.

9
00:01:23,370 --> 00:01:24,700
To nepřehlédnete.

10
00:01:25,430 --> 00:01:27,170
Kde mám počkat?

11
00:01:27,170 --> 00:01:28,700
V hale pro hosty.

12
00:01:47,790 --> 00:01:49,120
Tak už můžete.

13
00:02:00,730 --> 00:02:02,440
Vidím tu přečerpaný zůstatek

14
00:02:02,440 --> 00:02:04,000
na vašem běžném účtu.

15
00:02:04,010 --> 00:02:06,570
Vypadá to, že už vám pár měsíců

16
00:02:06,570 --> 00:02:09,740
nepřišly na účet žádné peníze od...

17
00:02:09,740 --> 00:02:11,140
Wechslerových oceláren.

18
00:02:11,150 --> 00:02:13,010
Jo, volal jsem tam už několikrát.

19
00:02:13,010 --> 00:02:15,050
Pořád se jen vykrucují.

20
00:02:15,050 --> 00:02:19,090
A co má znamenat tohle
oznámení o konfiskaci?

21
00:02:19,090 --> 00:02:23,290
Á, žluté.
Nejspíš jste nezaplatil.

22
00:02:23,290 --> 00:02:26,890
Má hypotéka se ztrojnásobila.
Z ničeho nic.

23
00:02:29,160 --> 00:02:31,800
Měl jste náš dočasně zvýhodněný úrok,

24
00:02:31,800 --> 00:02:34,030
který vám vypršel v lednu.

........